Seznam článků

 

TECHNICKÉ VYBAVENÍ

Dům není připojen na veřejnou distribuční síť elektrické energie. Zásobování elektřinou je zajištěno ostrovním systémem a využívá solární energie. Energie je získávána fotovoltaickými panely umístěnými na jižní straně střechy. V technické místnosti je napětí dané panely převedeno regulátorem na nabíjecí napětí akumulátorů. Z nich je pak přímo vyvedeno 12V napájení osvětlení domu a okruh zásuvek pro 12V spotřebiče (nabíječka na mobil, notebook, upravená akumulátorová vrtačka, přenosná svítidla, …). Dále je napětí z baterií pomocí střídače převedeno na síťové napětí. Systém rozvodů za střídačem se neliší od rozvodů v běžných domech. Aby nedocházelo k rušení interiéru elektrosmogem, jsou kabely protaženy slaměnou stěnou do exteriéru a kromě samotných zásuvek jsou vedeny vnější omítkou domu a podlahou v podkroví.

Osvětlení interiéru domu je provedeno pomocí moderních LED svítidel a je kompletně napájeno stejnosměrným napětím 12V. Napájecí napětí lze do LED svítidel přivést přímo z baterií, čímž se eliminují ztráty způsobované převedením napětí na 230V a 50Hz. Vyšší ztráty ve vedení jsou kompenzovány extrémně nízkou spotřebou svítidel. Navíc lze využít dalších výhod 12V rozvodu. Kolem vodičů téměř nevzniká elektromagnetické pole. Je možné použít elektricky jednodušší svítidla tvořená pouze LED diodami a usměrňovačem. To výrazně zvyšuje šance na dlouhou životnost svítidel, neboť neobsahují složitou elektroniku. 12V je bezpečné napětí. To oproti běžně používaným svítidlům umožňuje umístit svítidlo např. přímo do sprchového kouta, nad umyvadlo a podobně. V neposlední řadě to pak umožňuje bezpečnou a legální samovýrobu improvizovaných svítidel. Další výhodou použitých LED svítidel je velmi nízká produkce odpadního tepla, která umožňuje zapracovat svítidla přímo do hořlavých materiálů (např. dřeva) bez rizika požáru. Při návrhu osvětlení bylo třeba přizpůsobit se odlišnému charakteru osvětlení oproti běžným způsobům. Na místo snahy osvítit celý prostor místnosti jediným, nebo několika málo svítidly (doposud běžná praxe), je zde snaha osvítit jednotlivá místa interiéru: pracovní plochy, místa vyhrazená ke čtení, umyvadlo apod. K osvětlení komunikačních prostor slouží odraz rozptýleného světla bodového LED svítidla od stěn. Celková spotřeba celého rozsvíceného domu odpovídá přibližně spotřebě jedné 50W žárovky. Výkon jednotlivých svítidel jsou 2W, při maximálním nabití akumulátorů i více.

Vytápění. Dům je navržen tak, aby v letních a přechodových obdobích udržoval tepelnou pohodu jen za pomoci slunce a systému přirozeného větrání. Jeho konstrukce splňuje nízkoenergetický standard. Základní půdorys tvoří kompaktní jednotku s tepelně izolační obálkou (obvodové stěny, podlaha a strop ze slaměných balíků) a vnitřním akumulačním jádrem (příčky a vnitřní omítky z nepálené hlíny, podlaha z půdovek). Prosklené otvory jsou vhodně orientovány vůči světovým stranám (malá okna na sever, velká okna se stíněním na jih a na západ), tak aby tepelné solární zisky byly na jaře, na podzim a v zimě co největší. Dům je z jihu doplněn o prostor zimní zahrady (skleník), který napomáhá vyhřívání domu. V létě je interiér možno příčně provětrávat otevřenými okny. Ve slunečných dnech na jaře a na podzim je vnitřní prostor vyhříván především sluncem ohřátým vzduchem ze zimní zahrady. V zimním období je celý interiér vytápěn sálavým teplem ze sporákových kamen na dřevo. Sporáková kamna s teplovodním výměníkem jsou kamna určená pro vaření, pečení, vytápění a ohřev teplé vody. Vytápění sálavým zdrojem je považováno za zdravější oproti topným systémům ohřívajícím vzduch. Je to dáno tím, že se napřed ohřívají povrchy na které dopadá tepelné záření a teprve od nich vzduch v místnosti. Při srovnatelném tepelném komfortu je pak vzduch, který lidé v domě vdechují, chladnější. Distribuce tepla není závislá na pohybu vzduchu v místnosti. Slabší proudění vzduchu pak má za následek menší prašnost.

Teplá užitková voda je uložena v zásobníku v technické místnosti. Pozice zásobníku přímo nad kamny umožňuje použití samotížného oběhu teplonosné kapaliny. Rychlost oběhu je přirozeně regulována rozdílem teplot v obou výměnících. Aby nedocházelo k přehřívání vody v zásobníku, je vracející se voda dochlazována v potrubí uloženém uvnitř hliněné příčky. Příčka tak akumuluje teplo a zároveň vytápí koupelnu. V období mimo topnou sezónu je TUV ohřívána elektricky sérií fotovoltaických panelů umístěných na jižní straně střechy. El. energie je přiváděna přímo na topnou spirálu boileru, takže nedochází ke ztrátám vznikajícím akumulací a převodem na síťové napětí. Oproti termickým kolektorům mají fotovoltaické panely podstatně nižší účinnost a panely tak zaberou větší část střechy. Naproti tomu však nedochází k přehřívání vody v letních měsících. Po dosažení nastavené teploty lze panely automaticky přepojit a dobíjet jimi akumulátory el. ostrovního systému. To se hodí především v zimě, kdy je voda ohřátá pomocí kamen. Fotovoltaické panely pak mohou být přepojeny na el. ostrovní systém a kompenzovat tak nedostatek slunečního záření v tomto období. Elektricky je pak zajištěno pouze temperování vody v boileru v případě delší nepřítomnosti obyvatel domu.

 

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.