Moderátorem této sekce je Komár (mmekotaZAVINÁČgmail.com), v případě, že byste měli nějaké podněty, komentáře či doplnění k odborné části článku kontaktujte ho.

Pište prosím pouze odborné komentáře, ideálně ozdrojované. Nepište prosím své osobní názory a postoje, děkujeme.

Občas zavítám na portál peníze.cz, který jsem doposud považoval za odborný portál, kde odborníci publikují své názory.

Když jsem si ale přečetl článek Jany Poncarové „Zase ti šmejdi. Podomní prodejci nově obchodují s teplem“ viz. penize.cz/bydleni/322337-zase-ti-smejdi-podomni-prodejci-nove-obchoduji-s-teplem, nestačil jsem se divit a zcela jsem změnil názor na tento portál. Autorka článku se snaží vysvětlit problém, přitom tématu vůbec nerozumí. V článku například cituje zdroj, který lze označit za důvěryhodný, ale vzápětí se situaci snaží vysvětlit naprosto zavádějícím a nesmyslným tvrzením. Autorka v žádném případě nepomáhá vysvětlit problém, který představují úplně jiné skutečnosti, jenž v článku zcela chybí. Naopak publikuje zavádějící nebo dokonce nepravdivé informace uvádějící čtenáře v omyl.

Takže:

1) Zejména pokud se budeme bavit o bytových jednotkách, které autorka článku zmiňuje, je zapotřebí problém tepla rozdělit na teplou užitkovou vodu (TUV) a vytápění. Zatímco přívod TUV lze zcela jednoduše zavřít a vodu si mohu začít ohřívat i sám, přívod tepla nikoliv. I pokud zavřu všechna topení, společenství vlastníků mě přesto bude nadále účtovat část nákladů na vytápění a společné zařízení domu. Změna dodavatele tepla nebo tepelného zdroje není jednoduchá ani na úrovni společenství vlastníků. De facto existují dvě situace:

a. Objekt je dálkově vytápěn, chtějí lokální zdroj – asi nejsložitější situace. Je zapotřebí ukončit současný smluvní vztah a zajistit nový zdroj. Pokud by nový zdroj pořizovalo SVJ do svého vlastnictví, muselo by se rozhodovat na shromáždění. Lze to obejít tím, že nový zdroj pořídí někdo jiný a výbor jen schválí změnu dodavatele tepla.

b. Výměna lokálního zdroje za jiný například kotel za tepelné čerpadlo – obvykle je v pravomoci výboru. Výbor musí zjistit, zda-li mu distributor dovolí tepelné čerpadlo s požadovaným příkonem vůbec připojit. Pokud ano, tepelné čerpadlo získá vlastní elektrickou přípojku a výhodnější tarif, který nelze využít na jiné spotřebiče. Vlastníkům bytů tedy zůstává současná smlouva na dodavatele el. energie, nemusí uzavírat novou smlouvu, tu uzavírá SVJ.

 

Cílem odkazu je praktická tabulka, která vám pomůže vypočítat potřebnou tloušťku vodiče od baterie ke střídači.

http://www.ekoproud.wz.cz/v_prurez.htm

Rozhodl jsem se publikovat schema zapojení našeho ostrovního domu. Pro zjednodušení ve schematu nejsou klasické jističe a proudové chrániče (jistič s ochranou tam, kde hrozí únik do vody) na straně spotřeby, jinak je tam z komponent vše. Není zakresleno rovněž zapojení záložního zdroje, protože to je variabilní - záleží na plánované spotřebě: Pokud potřebuji více než 3000 W provozuji paraelně záložní zdroj a fotovoltaiku, v případě, že mi stačí limit 3000 W mohu zapojit generátor do střídače a část energie ukládat i do baterií. Jelikož nejsem připojen ani na vodovod, musím počítat i s domácí vodárnou (450 W), takže limit 3000 W je pro mne skutečně "na hraně". Plánek je pod článkem ke stažení i v PDF formátu.Schema ostrovního domu Bořetice

Attachments:
Download this file (Nase-FVE-schema_v3.pdf)Schema zapojení ostrovního domu (off-grid)[Schema zapojení ostrovního domu s fotovoltaickou elektrárnou 3 kWp (3000 W špičkový výkon), 4 kW střídačem a 3 kW záložním zdrojem.]Filip Novotny1370 kB

Fotovoltacké panely ze slunečního záření generují stejnosměrný elektrický proud, který lze za pomocí střídače změnit na Instalace fotovoltaické elektrárnystřídavý proud. Prakticky panely fungují tak, že vlivem slunečního záření usměrňují tok elektronů jedním směrem. Fotovoltaika má obrovský potenciál využití a může být velmi prospěšná: Negeneruje žádný hluk, nemá mechanické opotřebení, při umístění na střechu eliminuje ohřívání podkroví, panely mají dlouhou životnost, negenerují oxid uhličitý ani jiné skleníkové plyny, naopak odrážejí část slunečního záření, nepotřebují nákladnou údržbu či servis. Bohužel vlivem několika chybných rozhodnutí vlády, fotovoltaice není věnována pozornost, kterou si pro svoji prospěšnost bezesporu zaslouží.

Výhody fotovoltaiky a fotovoltaických panelů oproti termickým solárním kolektorům:

 • Elektrická energie má více možností využití – může generovat teplo, chlad, pohyb, čerpat vodu, pohánět výpočetní a jinou techniku.
 • Elektrické kabely mají menší ztráty na vedení než izolované trubky s ohřátou kapalinou.
 • Elektrické kabely lze snadněji vést po objektu a to i na delší vzdálenosti než trubky s ohřátou kapalinou. Navíc přívodním kabelům i panelům nevadí mráz.
 • Fotovoltaiku lze snadněji regulovat a případné přebytky energie lépe využít.
 • Elektrická energie je několikanásobně dražší než tepelná energie. Například zemní plyn stojí 0,7 až 1 Kč/kWh, celkové náklady na elektrickou energii  v tarifu pro tepelná čerpadla cca 3 Kč/kWh, v ostatních případech kolem 5 Kč/kWh – včetně všech daní a poplatků.
 • Fotovoltaické panely nejsou závislé na jiném dalším druhu energie, mohou tedy fungovat samostatně.  Většina termických panelů potřebuje i elektrický proud.


Nevýhody a fotovoltaických panelů oproti termickým solárním kolektorům:

 • Nižší účinnost, kterou však lze kompenzovat využitím vyrobené energie pro pohon tepelného  čerpadla, které vyrobenou energii znásobí. Fotovoltaické panely mají obvykle účinnost 15 -20%, vakuové solární kolektory kolem 80%.  Pokud část energie využijete pro tepelné čerpadlo s koeficientem min. 3,6 (COP 3,6), rozdíl zcela eliminujete.
 • Pro fotovoltaické panely potřebujete větší plochu např. na střeše a to i v případě, že použijete panely v kombinaci tepelným čerpadlem. Slabá tepelná čerpadla pro ohřev teplé vody (TUV) mají příkon 900 W – na to potřebujete alespoň 5 fotovoltaických panelů.
 • Pokud potřebujete panely pouze pro ohřev vody je méně nákladné použít termické panely – stojí srovnatelně, ale mají větší účinnost.


Společné vlastnosti termických a fotovoltaických panelů:

Jak výroba elektrické energie, tak tepla je nejvýhodnější přímo v místě spotřeby. Eliminují se tak ztráty na vedení, daně a poplatky. Může se Vám to zdát malicherné, ale není:

 • 50-70% z ceny energií tvoří daně a poplatky.  To platí obecně na všechny druhy paliv a energie včetně benzínu (57%) a nafty (53%). Výkupní cena elektrické energie je v ČR maximálně 1 Kč/kWh, běžně se prodává za 5 Kč/kWh tj. s navýšením o 400%.
 • Spotřebitelé využijí pouze 1/3 energie, 2/3 představují ztráty při výrobě a distribuci. Například tepelná elektrárna má maximální účinnost 60%. Pokud takto vyrobenou energii doma zpátky přeměníme přímotopem nebo boilerem na teplo, je to velmi nehospodárné. Přesto v porovnání s pitnou vodou jde ještě o slušný výsledek: Pouze 3% pitné vody se využívá k pití a vaření. 97% pitné vody se používá k ostatním účelům vč. takových absurdit jako je splachování trusu kojeneckou vodou (Podivín, okres Břeclav).


Dotazy pište do diskuze pod článkem, na e-mail, nebo telefonujte:

Filip Novotný
ostrovní dům s připojením pouze na internet

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (mexicky sluníčko)

mobil:  603 184 319

Typy fotovoltaických elektráren (FVE) a instalací:Fotovoltaická elektrárna

 • ostrovní FVE (off-grid, vyžadují baterie)
 • FVE s připojením na síť (on-grid)
 • souběžný provoz ostrovní FVE a sítě:
  • dva zcela nezávislé okruhy
  • hybridní FVE (dva střídače: off-grid a on-grid v jednom zařízení, nebo zvlášť)
  • záložní FVE (back-up) – lze libovolně nastavit - tedy i na prioritní využití sluneční energie, ale v ČR se nesmí tyto střídače připojit do distribuční sítě (v Německu ano).

Podle typu fotovoltaické elektrárny volíme i elektroniku.

Přehled základních prvků FVE (řazeno postupně):

 1. fotovoltaické panely
 2. DC rozvody (DC = stejnosměrný proud)
 3. DC jističe (ochrana elektroniky za panely)
 4. Hlavní vypínač DC
 5. Střídač a / nebo dobíjecí zařízení – může být i v jednom zařízení
 6. Hlavní vypínač
 7. Jističe nebo pojistky
 8. Rozvody elektrické energie

Podle typu elektrárny a potřeb a určitých podmínek mohou být připojena další zařízení:

 • rozvodná síť elektrické energie (PRE, ČEZ, E-ON)
 • baterie pro stabilizaci napětí nebo akumulaci energie (nutné pro ostrovní FVE)
 • monitoring pro sledování spotřeby a / nebo výroby energií
 • zařízení, které řeší přebytky elektrické energie např. ohřevem vody
 • zařízení, které optimalizuje výrobu nebo spotřebu elektrické energie
 • záložní zdroj elektrické energie

Energii z fotovoltaických panelů můžeme využít dvěma způsoby:

 • Používat stejnosměrný proud – stejnosměrný proud se používá pro menší objekty, některé jednoúčelové instalace a pro méně efektivní ohřev vody bez použití tepelného čerpadla (nedoporučujeme). Stejnosměrný proud má totiž větší ztráty na rozvodech a více zahřívá vodiče, tedy i odpor pro ohřev vody. Výhodou je úspora nákladů na střídač, úspora ztrát způsobených střídačem.
 • Používat běžný střídavý proud – pro větší objekty jsou ztráty při výrobě střídavého proudu zanedbatelné. Na střídavý proud je v nabídce více spotřebičů, rozvody se méně zahřívají a jsou na nich menší ztráty.


Druhy střídačů:Střídač ostrovní FVE v mém domě

 • On-grid střídače – potřebují k výrobě střídavého napětí připojení k síti.
 • Off-grid střídače – vyrábí sinusoidu nezávisle na síti
 • Back-up střídače – umí vyrábět střídavý proud za všech okolností
 • Hybridní střídače - de facto dva střídače v jednom: off-grid a on-grid, tedy 2x dražší řešení než back-up (záložní) střídače

Dále dělíme střídače na:

 • jednofázové střídače, které mohou být:
  • s modifikovanou sinusoidou – levnější střídače od 150 W do cca 2000 W, nevhodné pro všechna zařízení, kde se nachází motory na střídavý proud např. vrtačky, brusky, pily, mixéry, ledničky, digestoře atd.
  • s plynulou sinusoidou – lze je použít na veškerou elektroniku
 • třífázové střídače – mají vždy plynulou sinusoidu, jsou dražší.

Off-grid a back-up střídače dělíme podle napětí na bateriích na:

 • 12 V střídače – přímo na 12 V seženete mnoho spotřebičů, ale u 12 V rozvodů jsou největší ztráty na vodičích. Pro 12 V střídač potřebujete minimálně jednu 12 V baterii.
 • 24 V střídače – přímo na 24 V seženete jen některé spotřebiče. Pro 24 V střídač potřebujete minimálně dvě 12 V baterie, celkový počet baterií musí být dělitelný dvěma. Lze sehnat i 24 V baterie.
 • 48 V střídače - na 48 V seženete velmi málo spotřebičů, máte však nejmenší ztráty na rozvodech. Pro 48 V střídač potřebujete minimálně čtyři 12 V baterie, celkový počet baterií musí být dělitelný čtyřmi. Lze sehnat i 48 V baterie.

Co byste možná měli vědět:

 • Fotovoltaická elektrárna nevyrábí žádnou energii, jen přeměňuje světelnou energii na elektrickou. To vše dělá s nulovými náklady na vstupní energii, bez mechanického opotřebení a prakticky všude, kam dopadá sluneční záření. Pokud tedy vlastníte FVE, nic nevyrábíte, pouze přeměňujete formu energie a za tuto činnost nemusíte nikomu nic platit.
 • Na nové instalace FVE tč. není v ČR poskytována žádná dotace (na přelomu roku se to patrně změní), ušetříte převážně díky energii, kterou zdarma vyrobíte a na daních a poplatcích, které tvoří 60 až 70% z nákladů na elektrickou energii. Návratnost investice je obvykle kolem 10 let. To ovšem platí pouze za předpokladu, že vývoj během následujících deseti let bude srovnatelný, jako během uplynulých 10 let, což je velice málo pravděpodobné. Absence dotací Vám poskytuje větší svobodu v rozhodování, eliminuje možné kontroly a postihy státu v podobě solární daně atd.
 • Pokud elektrickou energii vyrobenou zdarma FV panely, použijete k pohonu tepelného čerpadla, přibližně trojnásobně znásobíte množství zdarma získané energie.
 • Ostrovní systém neznamená pouze snížení nákladů na elektrickou energii z 5 Kč/kWh na 0 Kč, ale i soběstačnost – nezávislost na síti. Ačkoliv se to nezdá, síť ohrožuje mnoho faktorů:
  • Rozvodná síť nedokáže akumulovat energii, do sítě se musí dodávat tolik energie, jaká je aktuální spotřeba.
  • Síť není dimenzována na funkčnost v případě přerušení dodávek zemního plynu v zimním období. Kdyby více lidí doma zapnulo přímotopy, síť okamžitě zkolabuje.
  • Struktura sítě nemůže vyloučit plošné výpadky, existuje mnoho potencionálních příčin výpadku.
 • Pro některé spotřebiče (např. 19,5 V nabíječku na notebook) lze u malých instalací použít DC/DC měnič (booster), který dokáže vyrobit 19,5 V i z jedné dvanácti voltové baterie.
 • V České republice, na rozdíl od Německa se oficiálně nesmí připojovat záložní střídače do rozvodné sítě, smí se používat pouze pro ostrovní systémy.
 • Ačkoliv se elektrická energie prodává včetně všech daní a poplatků obvykle za 3 - 5 Kč/kWh, její reálná hodnota (výkupní cena bez dotací) je přibližně 1 Kč/kWh.
 • Na území ČR můžete být poměrně jednoduše soběstační přibližně od jara do podzimu. Na zemský povrch dopadá daleko více energie, než k životu potřebujeme. Jde jen o to, kdo tuto energii sám využívá pro svoji potřebu a kdo jen platí ostatním za to, že využívají energii zdarma (poplatky na OZE).

Dotazy pište do diskuze pod článkem, na e-mail, nebo telefonujte:

Filip Novotný
ostrovní dům s připojením pouze na internet

e-mail:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (mexicky sluníčko)

mobil:  603 184 319