Pilinová toaleta je svým použitím velice podobná suchému záchodu. Rozdíl je v tom, že je u ní řešeno následné zpracování vzniklého odpadu. Hlavní ekonomickým, ale i ekologickým pozitivem je nepoužívání  vody  na splachování. Další rozdíl mezi suchou a pilinovou toaletou je to, že odpad se shromažduje v nádobě (kbelíku pro lepší následnou manipulaci), nikoliv ve vykopané jámě nebo na hnojišti.  Pilinový záchod není separační, takže vše jde do jednoho kbelíku. Aby toaleta nezapáchala, používají se po každém použití piliny jako absorbent přebytečné vlhkosti. Takovéto WC může být umístěno  v interiéru.  Člověk je sám zodpovědný za svůj vlastní odpad. Další krok k  soběstačnosti...

Podrobné informace  z vlastní zkušenosti ohledně výroby a provozu takové toalety vám dá Honza Pospíšil:

http://www.domyzeslamyahliny.cz/?p=412