Seznam článků

 

 

NÁVRH ŘEŠENÍ INTERIÉRU

Projekt interiéru svépomocného přírodního domu pokračuje ve filosofii jednoduchých a levných systémů z přírodních materiálů, které napomohou vytvoření příjemného a zdravého vnitřního prostředí. Prostředí, kde si člověk dokáže odpočinout, načerpat sílu i najít inspiraci. Interiér, který má svého genia loci. Domov, který má srdce.

 

 

ČLENĚNÍ

Základní obytná jednotka, jejíž interiér je zpracován v této práci, je řešena jako minimalizovaný, „startovní“ byt pro mladou rodinu. Do budoucna je počítáno s růstem domu o 1-2 oddělené pokoje, sklep, příp. další potřebné prostory a příslušenství.

Základní obytná jednotka se skládá z hlavního obytného prostoru (kuchyně, jídelna, obývák), oddělitelné klidové části (předsíň, šatna, pracovna, spací kout) a odděleného hygienického zázemí (koupelna s WC). Jako vstupní prostor (zádveří) slouží představěná zimní zahrada. Jako venkovní obytný prostor je myšlena do zahrady otevřená terasa s letní kuchyní a schody na půdu. Místo pro technické zařízení domu (technická místnost) je odděleno od obytných prostor , v tepelně izolované části půdy nad koupelnou. Zbylá uzavřená část půdy nad obytnou jednotkou poskytuje další skladovací plochy. Do zahrady otevřená část půdy nad terasou je vyhrazena jako letní spací kout.

Výtvarně strohá vnější obálka domu je naplněna volně tvarovanými vnitřními prvky, které náznakově připomínají tvary z okolní přírody nebo vnitřní svět těla. Srdcem vnitřního prostoru je organicky modelované a výtvarně pojaté akumulační, instalační a vytápěcí jádro se zabudovaným komínem, sprchovým koutem a výklenkem na dřevo. Kolem něj je na minimalizované obytné ploše uspořádán otevřený obytný prostor, posuvnou stěnou oddělitelná a zástěnami členěná klidová část a příčkami uzavřené hygienické zázemí. Kolem něj také probíhá komunikace mezi těmito prostory.

 

perspektivní půdorys

 

ZDRAVÉ PROSTŘEDÍ

Na vytvoření zdravého vnitřního prostředí, vhodného k aktivnímu životu i k odpočinku, se spolupodílí více činitelů. Hlavní roli hraje výběr místa, na kterém budeme stavět. Vybrané umístění domu by mělo být mimo geopatogenní zóny (např. zlomy s podzemní vodou), mimo plochy s přírodními anomáliemi, které tyto zóny signalizují. Mělo by být také mimo zdroje emisí a hluku, pokud možno na klidném místě s přírodním okolím. Návrh má možnost tyto emise odclonit, ale pouze do určité míry.

Jak již bylo řečeno, výběrem přírodních a dalších nefalšovaných, čistých, inertních stavebních materiálů (např. sklo) pozitivně ovlivníme pohodu v interiéru. Tyto materiály mají příjemnou nebo neutrální vůni a jsou bez rizika vylučování jedovatých látek. Přírodní materiály dokáží přirozeně regulovat vlhkost vzduchu v interiéru. Napomáhají omezení vzniku plísní, bakterií, prachů a alergenů. Jejich vhodným použitím navíc vytvoříme difusně otevřenou konstrukci, tj. konstrukci, která „dýchá“. Na jiné úrovni lze říci, že interiér domu se neuzavírá před exteriérem a že vnitřní a vnější svět spolu mohou komunikovat. Zachovají se tak přirozená radiační pole a my zůstaneme součástí svého okolí i uvnitř svého domu. Použitím vhodných materiálů v obvodových a vnitřních konstrukcích bychom měli docílit také vyvážený poměr mezi tepelnou izolací a akumulací. V projektu je tepelně izolační, slaměná obálka domu doplněna masivní vrstvou vnitřních omítek a akumulačními příčkami z nepálené hlíny.

Pro pocit tepelné pohody je důležitá optimální teplota vzduchu a povrchových stěn v místnosti. V projektu je využíváno přirozeného temperování interiéru, v zimním období je vytápěn sálavým teplem z kamen. Tepelné stabilitě v interiéru napomáhají akumulační stěny.

Dalším aspektem zdravého vnitřního prostředí je dobrá kvalita vzduchu, zajištěná díky jeho přirozené výměně. Obvodová konstrukce v projektu dům dokonale neutěsňuje, není zde potřeba umělého systému větrání. Dům je vhodné přirozeně provětrávat okny, v chladnějších obdobích přes předehřátý prostor zimní zahrady. Jedním z příznivých faktorů vzduchu s přirozeným složením je koncentrace lehkých záporných iontů. Záporné ionty působí pozitivně na dýchací soustavu, omezují respirační potíže astmatiků a alergiků, snižují krevní tlak, stimulují nervovou činnost, zlepšují paměť a optimalizují složení krve. Dle měření je jejich koncentrace v běžných budovách výrazně nižší než ve volné přírodě. Cestou ke zlepšení podmínek iontového mikroklimatu v interiéru je používání především klasických přírodních materiálů, dostatečné přirozené větrání místností, případně vybavení interiérů rostlinami, příznivě ovlivňující ionizaci ovzduší. (03, 25)

Správným návrhem a hlavně minimalizací elektrospotřebičů a elektrorozvodů dosáhneme přijatelného omezení umělých elektromagnetických polí. Tzv. elektrosmog má u citlivějších lidí za důsledek např. nekvalitní spánek. V projektu se počítá se samostatným, tzv. ostrovním systémem pro zajištění elektrické energie, s rozvodem 12V. Při tomto stejnosměrném napětí je elektrosmog zanedbatelný. V návrhu jsou použity pouze nezbytné elektrospotřebiče, které jsou soustředěny v kuchyňské lince, mimo odpočivné zóny.

Denní světlo je další důležitou komoditou ve zdravém interiéru. Všechny vnitřní prostory v projektu jsou osvětleny přirozeným světlem. Světlo proniká dovnitř skrze okenní a dveřní otvory, vyplněné dobře světelně propustným izolačním dvojsklem, které nemění barevné spektrum (problém u některých trojskel s izolačními foliemi). Umělé osvětlení realizované LED diodami využívá odstínu tzv. teplé bílé, která se nejvíce blíží barvám odpovídající přírodním podmínkám. Pro vytvoření „atmosféry“ jsou do interiéru vloženy dva umělecky ztvárněné papírové lustry.

Vysoká kvalita pitné i užitkové vody je velkým bohatstvím zdravého vnitřního prostředí. V projektu je počítáno s minimalizovanými, oddělenými rozvody pro pitnou a užitkovou vodu. Pitná voda se získává z vlastní vrtané studně na zahradě. Na mytí a praní se používá měkká, dešťová voda ze střechy, shromažďovaná v podzemní nádrži.

Prvky v interiéru mají dobře sloužit a zároveň být krásné. Prostor harmonických rozměrů, proporcí a forem, esteticky, ergonomicky a funkčně vybavený, je dobrým základem pro pozitivní vnímání jeho obyvatel.

Zdravé domy působí na smysly komplexně příjemně. Složitý organismus člověka nejlépe funguje v prostředí drobných dynamických změn. Podprahové vnímání vůní, změn chladu a teploty, přirozené osvětlení a čistý vzduch působí přirozeněji než snahy předimenzovaných technologií zajistit co možná konstantní vnitřní prostředí. Nejlepší jsou člověku přirozené přírodní materiály. (02,24)

 

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.