Seznam článků

V rámci dálkového studia na Vyšší odborné škole ve Volyni, v oboru Tvorba nábytku a dřevěné konstrukce, byla vypracována absolventská práce na téma „Návrh interiéru svépomocného přírodního domu“. Cílem práce je ukázat možnou cestu, jak si vlastními silami a z běžných úspor zařídit kvalitní zdravé bydlení. Je zde představen celkový koncept výstavby nízkonákladového, energeticky úsporného a ekologicky citlivého domku z přírodních materiálů, realizovatelného z velké části svépomocí. Zpracovává koncepci postupné výstavby domu, jednoduchou architektonickou studii základní obytné jednotky a detailní návrh jejího interiéru, včetně cenové kalkulace interiérových prvků.

Zde je uveřejněná zkrácená verze teoretické části, doplněná výběrem části výkresové. Autorem je Ing. arch. Dita Měkotová a Martin Měkota

 

ÚVODEM

Žijeme v době, která se vyznačuje stále větší a větší nejistotou. Zatím co nás politici přesvědčují, že jediná jistota do budoucna je svěřit svoje peníze státu, nemáme ani jistotu, zda tyto peníze, až je budeme potřebovat, budou mít ještě nějakou hodnotu. Přitom jistotou, kterou oceníme mnohem dříve než dojde na nějaký důchod, může být vlastní dům s nízkými náklady na provoz, nezávislý na výkyvech cen a dodávek energií, jaké nás zřejmě v budoucnu čekají. Dům, kterému jeho obyvatel rozumí, protože jej spoluvytvářel.

Jak ale začít? Běžná praxe velí začít hypotékou. Je ale moudré začít svoje osvobození od vrtochů ekonomiky půjčkou? Je rozumné nechat si postavit na klíč předražený a příliš veliký dům jen proto, že se to tak běžně dělá?

Nelze se divit, že stále sílí skupina lidí, kteří hledají alternativu ke konvenčnímu způsobu stavění. Alternativu, která jim umožní nezadlužit se hned na začátku. Která jim nenalinkuje termíny kolaudací. Která jim umožní postavit svůj dům s čistým svědomím (vždyť stavebnictví je jedním z oborů, které nejvíce poškozují životní prostředí) a v psychické pohodě. Která jim dovolí prožít radost ze stavby vlastního domu a pocit, že to dokázali vlastníma rukama. Která uzná, že dobrovolná skromnost není něco, za co by se měl člověk stydět, ale naopak správný a zdravý přístup k životu. Která jim dovolí povolit v obrátkách při vydělávání peněz a vložit ušetřenou energii a čas do vlastního života. Která jim dovolí vtisknout svému obydlí ducha. Takovou alternativu hledá i tento projekt.

 

Dům vytváří domov pro určitou rodinu a je také součástí určité krajiny. Dobrý dům je osobnost, mající svého ducha. Umí stárnout. Je součástí svého okolního prostředí. Nabízí zdravé a inspirativní vnitřní prostředí, kde si člověk odpočine a načerpá energii. Je navržen citlivě a osobitě na konkrétní místo a pro konkrétní lidi. Nelze ho brát jako globalizovanou spotřební věc bez souvislostí.

Nový dům by měl respektovat kontext regionu a měl by být vhodně zasazený do krajiny a stávající sídelní struktury. Měl by využít terén a zeleň na pozemku. Měl by být vhodně orientován vůči světovým stranám. |Nový dům by měl být také ekologicky citlivý. Jeho stavba i provoz by měly být energeticky nenáročné. Měl by umožňovat úsporné hospodaření se zdroji. Měl by napomoci lokální soběstačnosti svých uživatelů. Při jeho stavbě by měly být využity místní stavební materiály z obnovitelných zdrojů, recyklovatelné po dožití. Nový rodinný dům by měl vycházet z tradičního lidského měřítka. Měl by respektovat individuální přístup a vyjít vstříc člověku a potřebám rodiny. Měl by promyšleně a uváženě využít současného stavu techniky.

Svépomocný přírodní dům v této práci si klade cíl navrhnout jednoduchou, levnou a ekologicky citlivou stavbu rodinného domu z přírodních materiálů. Nabízí možnost vlastního, skromného a zdravého bydlení pro lidi s běžnými příjmy, kteří se nechtějí zadlužovat a jsou ochotni podílet se na stavbě svého domu. Svépomocný přírodní dům je soběstačnou obytnou jednotku s nízkonákladovým provozem. Umožňuje růst o další obytné a doplňkové prostory. Přírodní dům se chová jako živý organismus v místním ekosystému: začleňuje se do svého okolního prostředí a reaguje na něj a využívá jeho podmínky.

Interiér svépomocného přírodního domu pokračuje ve filosofii jednoduchých a levných svépomocných systémů z přírodních materiálů, které zaručí vytvoření příjemného a zdravého vnitřního prostředí za rozumnou cenu. Interiér přírodního domu je vitální, stejně tak jako vnitřní prostředí v organismu. Přirozeně dýchá, upravuje vlhkost, temperuje se, je přirozeně osvětlen a přirozeně stárne. Má své srdce a svého ducha.

 

Konečným řešením projektu svépomocného přírodního domu je studie základní obytné jednotky rostoucího slaměného domu. KONCEPCE ROSTOUCÍHO SLAMĚNÉHO DOMU umožňuje postupnou výstavbu domu od stavební buňky po rodinný dům s příslušenstvím, v závislosti na momentálních potřebách uživatele a na jeho finančních a časových možnostech. Tento koncept předkládá dům z místních přírodních materiálů, soběstačnou jednotku s levnou výstavbou a provozem.

Hlavním tématem projektu je lokální soběstačnost. Začíná u použití místních přírodních materiálů (dřevo, kámen, hlína, sláma,...), které se, po dožití stavby, začlení zpět do svého prostředí. Pokračuje přes zajištění energetické soběstačnosti domu (elektrická energie, vytápění a ohřev vody ze slunce a dřeva), která je dána také skromnými požadavky jeho uživatelů. Částečné potravinové soběstačnosti napomáhají doplňkové prostory, kdy skleník (zimní zahrada) poskytuje chráněný prostor pro pěstování rostlin a chladník (sklep) umožňuje skladování potravin. Vzniklý bioodpad se kompostuje na pozemku, včetně odpadu z kompostovacího záchoda. Lokální soběstačnost uzavírá koloběh vody. Projekt počítá s využitím dešťové vody ze střechy jako vody užitkové a vody ze studně na o pozemku jako vody pitné. Voda odpadní se užívá k zavlažování a přes kořenovou čistírnu na pozemku se vrací zpět do krajiny.

Důležitým aspektem stavby je její nízkonákladovost. Model rostoucího slaměného domu je určen především pro skromné, ekologicky smýšlející lidi, kteří se nechtějí zadlužovat a jsou ochotni podílet se na stavbě svého domova. Úspory nákladů při výstavbě vycházejí z minimalizace obytného prostoru a z možnosti jeho postupného rozšiřování, z použití místních materiálů a z jednoduchosti výstavby, do které je možné zapojit laika. Dům je koncipován jako nízkonákladový i co se týče svého provozu. Jeho konstrukce splňuje nízkoenergetický standard. Doplňkové prostory (skleník, chladník) napomáhají vytápění a chlazení domu. Zásobování elektrickou energií a teplou vodou zajišťuje po většinu roku slunce (fotovoltaické panely).

Výstavba domu by měla být realizovatelná ve 2-3 lidech, za pomoci běžných nástrojů. Jednoduchý konstrukční systém umožňuje svépomocné stavění domu pro zkušenější stavebníky, případně asistované stavění pro stavebníky začátečníky. Rozsáhlejší jednoduché práce je možné zorganizovat ve formě dobrovolného workshopu pro zájemce o přírodní stavění. Asistované stavění spočívá v odborné pomoci zkušeného člověka, který organizuje, radí a fyzicky staví spolu se stavebníky. Jedná se o odborné vedení stavebníka ve všech krocích stavby a může probíhat v různých úrovních. Cílem je, aby stavebník zvládl stavbu sám jak po fyzické stránce a stránce řemeslné, tak i po psychické stránce. Aby se vyhnul zásadním chybám, zlepšil svou manuální zručnost, ale hlavně, aby získal osobní vztah k realizovanému dílu. Na stavbě samotné se mohou podílet i ostatní členové rodiny (manželka, děti, prarodiče, …). To může být chápáno jako jeden aspekt soběstačnosti. Všichni získávají reálnou představu o vazbách, jak a z čeho dům vzniká, co představuje práce a jaká je její hodnota. (06)

 

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.