BuďSob - Společně sdílené hodnoty

neboli

Manifest 2021

Skupina "BUĎSOB" dává prostor pro neformální setkání lidí s různými zájmy (o přírodu, ekologii, výchovu dětí, duchovno...), které spojuje úcta k morálním hodnotám a kteří sledují společné cíle:

Lokální soběstačnost

Posílení lokální soudržnosti a soběstačnosti v oblasti potravin, služeb, energie, vzdělávání, kultury... Soběstačností rozumíme schopnost vystačit si v určitých ohledech s místními zdroji. Jde ale i o stav mysli, kdy člověk nečeká, až za něj důležité věci vyřeší instituce, ale přispívá svým dílem k utváření svého okolí. Slovo lokální rozšiřuje okruh soběstačnosti od jednotlivců na různě velké skupiny lidí a regiony.

Spolupráce, sounáležitost

Vzájemná podpora lidí v regionu, jejich vzájemné propojení a sdílení informací.
Vytvoření možnosti pro navazování a udržování kontaktů pro přímou nebo on-line výměnu zkušeností a produktů mezi lidmi. Navazování a udržování kontaktů s podobně zaměřenými skupinami v rámci ČR i mimo ní.

Vzájemná důvěra a přátelství

jsou nejvyššími hodnotami. Mnohé dobře míněné společenské a politické iniciativy ztroskotaly na jejich nedostatku. Hodláme tyto hodnoty rozvíjet pravidelným setkáváním, společnými akcemi, diskuzemi, společnou prací, společným řešením problémů.

Dobrovolnost

Celek funguje dobře, když lidé myslí stejně na ostatní jako na sebe. Nezištnost jednotlivců přináší nakonec výhodu všem. Učíme se darovat. Věci, myšlenky, čas, přátelství... Nemateriální hodnota daru přesahuje jeho hodnotu fyzickou.

Respekt k různosti

Různorodost názorů a přístupů k životu považujeme za normální věc. Zejména některá citlivější témata rozdělují dnešní společnost. Dá se tomu čelit jedině respektem k odlišným názorům, snahou o vzájemné pochopení, empatií. Tak se různorodost stává výhodou. Pestrá skupina je odolnější a přizpůsobivější změnám a vnějším vlivům.

Odpovědnost

Jsme síť lidí, kteří mají chuť vědomě pracovat na zušlechťování místa, kde žijí.

Nálada v naší společnosti nese jasnou zprávu: s dnešní podobou světa není něco v pořádku. Je to možná pocit bezmoci a často naší pohodlnosti, který nás přinutí jen pokrčit rameny a jít s proudem. Ale my nejsme bezmocní! Ovlivňovat současnou podobu světa můžeme velmi jednoduše, a to každý den - svými každodenními rozhodnutími.
Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme, čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme náš čas - tomu přitakáváme, to podporujeme, to živíme.
Stojíme před důležitou otázkou: "Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší představou, jak by měl svět vypadat?" Každý den každý z nás tvoří svět pro další generace, pro naše děti...

Každý region disponuje obrovským potenciálem - tj. tvořivou a pracovní silou jeho obyvatel. Kdyby tento potenciál byl motivován osobní angažovaností a plně využit, mohlo by to znamenat veliký posun v úrovni a kvalitě života pro jeho obyvatele.

_________________________________________________________________________________

Hlavním zdrojem článku je původní manifest BuďSobu, který najdete zde: Manifest neboli Společně sdílené hodnoty

Komentáře, připomínky a jiné reakce na článek můžete posílat na adresu komar(zavináč)zivehodonice.cz, jsou vítány a mohou být na požádání zveřejněny pod článkem.

Vážení přátelé,
když se na začátku roku 2012 zakládal v rámci nové skupiny Buď soběstačný LETSystém, inspirovaly nás texty o alternativní ekonomice. Ty se shodovaly v tom, že současný ekonomický systém není udržitelný a že dříve či později přijde jeho konec a přechod do nové éry. A že je potřeba mít v záloze něco, co bude na starém systému nezávisle fungovat, doplňovat ho a bude schopné ho případně nahradit. I proto jsme začali budovat síť lidí ochotných sdílet svoje služby, výrobky a zkušenosti. Ať už avizovaný kolaps přijde nebo ne, buďme připraveni. To, pro co jsme naší skupinu budovali, je tady.

Krátký referát ze zdařilé akce:

DĚKUJI VŠEM, kteří přijeli zdáli i zblízka pomoci: Standa Vinař s Hankou, Zuzka Jandů s Eliáškem a Šimonem, Julie s Oliverkem, Růža, Dita s Komárem a na krátký, však pracovně vydatný skok Anežka a Martina ze Sluníčkového domu. Pomohl také Arťom a Zuzka Guthů. Účinným pomocníkem byla i Standova pila na hřebíky.

Martiny tatínek a Dita dělaly společnost Andělce. Dita navařila chutný rýžový eintopf, Julie s Anežkou nachystaly salát a mlsné jazýčky ukojila pařená maková bábovka a třešňový koláč. Páni kluci utvořili průzkumnou partu a na celé dopoledne zmizeli v lesní roklince, až to maminkám přišlo podezřelé.

Den přede dnem D(emolice) jsem musela mírnit kozí obyvatelky, aby své přístřeší nezbořily předčasně. Bourání pak šlo ráz na ráz: šikovné ruce odmontovaly plachtu, odřízly střešní latě a rozebraly chatrnou, zubem času povážlivě nahlodanou konstrukci. Nikdo se nelekal přemísťování hromady uleželého hnoje ani pálícího žáru. Po přístřešku zůstala hromádka dříví a úctyhodná kupa kompostu jako základ vyvýšeného záhonoviště.

Vládla skvělá pospolitá atmosféra a v brzkém odpoledni bylo hotovo, takže zbylo dost času na koupačku i večerní poetický koncert Karla Plíhala na hradě Pořešíně.

VŠEM ZÚČASTNĚNÝM VELKÉ DÍKY!

Franta Vávra nás reprezentoval na PechaKucha Night ve Volyni. Díky!

Záznam můžete shlédnout na https://www.youtube.com/watch?v=ZX5t5h0OHTk&t=4s

Srdečně zdravím,
první srpnovou středu se nás sešlo v Cassiopeie přibližně dvacet. Sezónních surovin, věcí na "prodej" a dobrot byla hojnost. Čile se  "obchodovalo" a povídalo, vyměňovali jsme si zkušenosti a novinky z "lokálních buněk". Mluvili jsme např. i o uskladňování potravin, o stavbě krechtu, o včelách.. Lokální buňky zvaly na své (již proběhlé) akce.
 
Ve středu 5.9. od 18h opět zveme do ekocentra Cassiopeia, v případě hezkého počasí budeme na místní přírodní zahradě, která je lákavá nejen pro děti. https://ekocentrumcb.cz/about/kontakty/
 
Na setkání se těší a krásné dny přeje,
Mo

Podkategorie

Kdo jsme.

Zde jsou uchovány zápisy, návody a informace týkající se BuďSobu.

Některé z nich jsou pouze pro registrované uživatele.

Tato průzkumná reportážní publikace je projektem skupiny Buď soběstačný. Jejím účelem je mapování pozvolna se rozšiřující místní sobí komunity, aby o sobě věděla a mohla si lépe pomáhat.

 

Sobím teritoriem jsou celé jižní Čechy (s celoevropským přesahem), kde se sdružují do větších či menších stádních útvarů. Někteří jedinci často migrují. Jiní se vyskytují pouze v zapadlých koutech teritoria. Další jsou toulaví samotáři, kteří bývají zřídka k vidění. Naprostá většina jsou ale zajímavé individuality s pestrými schopnostmi a zájmy a nejde je jednoduše zařadit do nějaké stádové charakteristiky.

 

Atlas sobů bude postupně mapovat jednotlivce, ze kterých je sobí komunita poskládána. Kratší seznamovací medailonky časem doplní propracovanější tématické reportáže. Doufáme, že osobní informace pomohou navázat nová přátelství a povedou k celistvějšímu povědomí o tom, že to stádo jsme MY.

 

Jménem všech zúčastněných sobařův průvodce Dita

 

PS: Osobní medailonky jsou viditelné pouze pro přihlášené uživatele.

Attachments:
Download this file (sob.jpg)sob.jpg[ ]Dita Měkotová63 kB

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.