V nakladatelství Fabula právě vyšly novinky.

• Včely jinak – alternativy v chovu včel a přístupu k nim


Kniha přináší na 320 stranách texty více než dvou desítek autorů,
průkopníků alternativního chovu včel z České republiky, Slovenska, Německa,
Švýcarska, Velké Británie i dalších zemí. Významné zastoupení mají
anthroposofičtí autoři, navazující na přednášky Rudolfa Steinera o včelách
z roku 1923. Kniha je rozdělena do 4 oddílů:

I. Včely a jejich problém (shrnutí současného stavu, hromadné
úhyny včelstev, hledání příčin¨)
II. Jiné včely (jiný pohled na včelstvo – včelstvo jako organismus
a bytost)
III. Jiný chov
A) Alternativní opatření v chov
B) Jiné úly
IV. Krajina pro včely (možnosti zvýšení potravní nabídky pro včely na
zahradách, v zemědělství a veřejné zeleni)

Kniha umožňuje lépe porozumět včelám a jejich skutečným potřebám a zároveň
poskytuje konkrétní návody na praktická opatření v chovu i v péči o krajinu
a zahradu. Obsahuje více než stovku černobílých fotografií a nákres.

*K vydání připravil Radomil Hradil, brožovaná kniha, 320 stran, cena 268 Kč
(sleva 10 %)*

http://www.fabula.cz/?192,v%E8ely-jinak-%96-radomil-hradil

 

• Rudolf Steiner: Pastorální medicína – Společné působení

anthroposofických lékařů a kněží


Pastorálně-medicínské přednášky, které se poprvé dostávají do rukou českých
čtenářů, zaujímají v díle Rudolfa Steinera mimořádné místo. Jejich význam
spočívá nejen v důležitých informacích, které jsou zde obsažené, ale také v
tom, že tvoří základ společné esoterní práce anthroposofických lékařů a
kněží při jejich péči o člověka. Může tak vyrůstat nový vztah ke
konkrétnímu pacientovi, vycházející z duchovních poznatků a nových
křesťanských mystérií.

Z obsahu:
– péče o duši zdravého i nemocného člověka
– příčiny patologickcýh změn v oblasti paměti, řeči, vůle a myšlení
– jednotlivá sedmiletí vývoje dítěte
– nemoc z hlediska karmy a terapie
– vztah dřívější a pozdější karmy z hlediska nemoci a léčby
– význam mimořádných osobnosti, jakou je např. svatá Terezie
– trojí druh léčebných účinků a vztah lékaře a kněze
– vesmírné síly ve vztahu k člověku
– jak souvisí smyslově nervový proces a soustava výměny látek.

*Vázaná kniha, 176 stran, cena 195 Kč (sleva 18 %)*

http://www.fabula.cz/?190,pastor%E1ln%ED-medic%EDna

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.