hnutí směrem k přírodě a přirozenosti


Geneze pojmu a hnutí solarpunk

Solarpunk se skládá ze dvou slov. Solar (tedy vztahující se ke slunci) a punk (jako rozšířené hnutí podporující vlastní životní filozofii a životní styl).

V astrologii slunce představuje energii dávání, optimismu, pohody, štěstí a našeho skutečného autentického vyjádření a poslání. Na rozdíl od slunce pak měsíc představuje energii přijímání, našeho ega, programování mysli a navyklých vzorců pocházejících z naší rodiny, společnosti a dalších vlivů, které formují náš charakter a naše podvědomí a intuici. Tuto měsíční energii (jako pouhý odraz skutečného slunečního světla) je třeba integrovat, abychom pochopili náš skutečný potenciál.

Podobně slovo punk znamená osobní a jedinečné vyjádření našeho autentického já v kontaktu s naší pravou lidskou přirozeností. Je to hnutí, jehož hlavním rysem je usilování o přirozenost cítění a projevu, a zároveň skepse vůči společenským normám, postojům a slibům, které mají kořeny v neporozumění naší reality. Punk usiluje o pochopení toho, jak věci skutečně jsou, a ne jak je zobrazují ideologie, teorie, instituce nebo jiné společenské systémy.

Spojíme-li obě výše uvedená slova dohromady, můžeme solarpunk definovat jako optimistické společenské hnutí lidí, kteří chápou, že jedinou cestou vpřed je vytvoření světa, který je v jádru tvůrčí a regenerativní, v souladu s pravou vnitřní podstatou lidí a funkčními principy přírodních ekosystémů a planety. Je založen na hodnotách dostatku, post-hierarchie, post-kapitalismu a post-konzumerismu, kde lidstvo vnímá samo sebe jako součást přírody.


 

Solarpunk jako individuální i společenské hnutí

Neexistuje jediný správný způsob, jak solarpunk vyjádřit v denním životě. Místo toho si toto hnutí a jeho myšlenky osvojují různorodé komunity, organizace, kmeny nebo kluby z celého světa a budují malé buňky soběstačné revoluce. To vše originálně a autenticky, s přihlédnutím k místním specifikům.

Solarpunk klade důraz na ekologickou udržitelnost, soběstačnost, život v přirozených mezích, rozmanitost, rovnost, vynalézavost a sociální spravedlnost. Solarpunk je o kultuře inovativních tvůrců a aktivátorů, lokálních řešeních, lokálních energetických sítích, způsobech vytváření autonomně fungujících systémů. Usiluje o komunitní jednotu v podobě spolupráce, propojení a usilování o společné cíle. Vychází z toho, že osobní štěstí je přímo spojeno se štěstím ostatních. Ve své nejčistší podobě se jedná o vyjádření lásky k celému světu.

Solarpunkové hnutí buduje světlou budoucnost decentralizovaných autonomních komunit a systémů, které staví na základních hodnotách transparentnosti a důvěry. Nová sociální a technologická řešení napodobují přírodu a její principy. Základní porozumění našeho světa pak spočívá v tom, že duchovno a věda dospívají ke stejným závěrům. Solarpunková kultura zahrnuje všechny kultury, náboženství, národy, pohlaví, rasy nebo jiné příslušnosti.

V konrétních případech se může jednat o permakulturní projekty, komunitní zahrady, ekovesnice, decentralizovanou výrobu čisté energie, udržitelnou dopravu, ekologickou architekturu, rozvoj sebe sama a společnosti, řízení komunit a organizací na principu rovnosti, udržitelnou módu, regenerativní ekonomii, prosazování lidských a planetárních práv, pozitivní umění, svobodné nebo sebeřízené vzdělávání, otevřený a decentralizovaný internet a jeho aplikace – solarpunk a jeho principy se propisují do všech aktivit lidské činnosti.

 

Nová fáze vývoje

Solapunk vyjadřuje také novou fází vývoje společnosti a jednotlivců. Jak v našem osobním vývoji, tak ve vývoji celospolečenském je třeba překonat určité překážky, které vznikly v důsledku našich historických omylů a nepochopení. Pochybení vzniklá v minulosti vytvořila vzorce, návyky a chování, které jsou pro lidstvo a planetu destruktivní. A tak je třeba před nimi vizi a sen solarpunku chránit. Nebezpečné by bylo žít v naivním domnění, že korupce ze strany stávajících systémů a zkostnatělých názorových ideologií již nemá sílu a negativní vliv.

Solarpunkové tak musí dbát o to, aby při realizaci svých společných cílů správně a účelně využívali svou životní energii. Úspěšný vývoj každého jednotlivce, společnosti nebo systému by tak měl být v souladu s následujícími dvěma principy, zároveň dodrženými:

  • Za prvé, životní energie je využívána ke kreativním řešením v souladu s vnitřní autentickou přirozeností a pravdou.
  • A za druhé, životní energie je chráněna před vnějšími negativními vlivy. K tomu slouží především nastavení správných hranic.

Příklad si můžeme vzít v technologickém online světě solarpunku, kterým je internet ve své nejnovější fázi zvané web3. Jedná se o prostor decentralizace, autonomie a soběstačných online komunit (tzv. decentralizovaných autonomních organizací - DAOs), které dodržují většinu výše uvedených solarpunkových principů a hodnot. Je to místo, kde je online prostor svobodným zdrojem informací a kde je každému jednotlivci dána možnost kontrolovat a vlastnit svá data a nakládat se svými hodnotami.

Jak však víme, existují v tomto světě i online prostředí také síly, které prosazují autoritativní dohled a zneužívání osobních informací a dat. Proti těmto vlivům musí být vytvořen ochranný systém a stanoveny pevné hranice. V analogii digitálního světa se tomuto protektivnímu hnutí říká lunarpunk (od slova lunar – vztahující se k měsíci).

Lunarpunkové jsou technologičtí hackeři a architekti, jejichž cílem je chránit jednotlivce a organizace prostřednictvím nástrojů pro posílení digitálního soukromí, které poskytují prostor pro sebeurčení a autonomii. Jsou to ochránci transparentnosti a pravdivých hodnot. Jejich cílem je nastavit hranice proti nežádoucím vlivům společnosti využívající intruzivních nástrojů "velkého bratra". Usilují o soběstačnost, sebeurčení, autonomii a svobodu rozhodování. Pokud se však toto hnutí dostává do své extrémní formy, stává se agresivním, pesimistickým a izolovaným, vše podřizující neustálé technologické kyberválce proti současnému systému.

Vyvážené stanovení hranic však nikdy neznamená stavění nepropustných zdí izolace a pálení mostů, nebo útočné aktivity s cílem zničit nepřítele. Mělo by jít spíše o prostou sebevědomou schopnost vyjádřit, co je ještě přijatelné a co ne. To vyváří opravdovou integritu a lásku k pravdě.


Jednota následování solarpunkové vize a její ochrany

Příznivci solarpunkové vize jsou tu proto, aby hledali způsoby a řešení, jak budovat společenství, vztahy a systémy, které jsou v souladu s principy vnější přírody a vnitřní přirozenosti. V rámci těchto aktivit také rozvíjejí a vytvářejí odolné jedince. Toto hnutí však není naivní a chápe, že vytyčené hodnoty a sny je třeba chránit. Proto jde solarpunk a lunarpunk ruku v ruce a spojuje se v jeden, navzájem se podporující, proud. Oba přístupy, tedy vzájemná péče a využívání energie směrem k pozitivnímu rozvoji, ale i schopnost a ochota chránit a bránit pravdu, splývají v jedno. Proto toto hnutí směřuje k rovnováze a tvoří přirozený, zdravý a šťastný způsob života a bytí.


Článek na požádání dodal Dalibor Černý, vložil Komár. Připomíky, komentáře a příspěvky k diskuzi posílejte na komar(zavin)zivehodonice.cz.

Pro ty, kteří jsou registrovaní na FeelTrees přidávám odkaz na vlákno, kde je možné o článku diskutovat: https://feeltrees.com/people/dalibor?post_id=30623&notify_id=30623 .

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.