Film o blížícím se vyčerpání přírodních zdrojů a o nesmyslnosti teorie, že na jedné planetě s limitovanými zdroji může docházet k nekonečnému hospodářskému růstu, který v závěru dává návody a náměty do budoucna... - všechny tyto náměty stojí na uskromnění, a hlavně podpoře lokálního, soběstačného fungování... například lokální měny.

https://www.youtube.com/watch?v=TNHQXDY-r5M