O vědě a víře aneb Dva bratři

Když jsem psal svůj článek k homeopatii, tak jsem netušil, že budu považovat za nutnost napsat článek o tom, co je to 'věda'. A to dříve, než napíši odpověď na kritické a odmítavé ohlasy k tomuto článku. To proto, že v těch ohlasech se 'vědou' a 'vědeckými důkazy' operuje.

Jako osvětlující příběh použiji vědeckou anekdotu o dvou snídajících bratřích. Ten starší vidí, mladší je slepý a mají k snídani mléko.
Mladší se v jídle zarazí a ptá se: 'Co to piji?'
'Mléko.' Odpovídá starší.
'Co je to mléko?'
'Mléko? To je taková bílá kapalina.'
'Bílá? Co je to bílá?' Ptá se slepý.
'To je barva. Různé věci různě vypadají, mají různé barvy. Tak třeba labuť je bílá.' Trpělivě odpovídá starší.
'Labuť? Jak vypadá labuť?'
'Labuť je takový bílý pták s dlouhým zahnutým krkem.'
'Bílá se zahnutým dlouhým krkem? ' Nechápe slepý.
'To vypadá asi takhle' Odpovídá starší a dává mu ohmatat ruku ohnutou v lokti.
Mladší ohmatá ohnutou ruku. Uspokojí se a poděkuje: 'Děkuji ti, bratře, už vím, co je to mléko.'

Proto nebudu uvádět nějakou umnou definici vědy, tu si najděte sami. Já se tento pojem pokusím filozoficky rozvést a osvětlit z praktické stránky. Proto uvedu svou laickou definici vědy, která zní: Věda zkoumá a popisuje reálný, faktický svět. Věda není víra ve svět a jeho pravidla, věda je pokusem o popis světa pro orientaci se v něm. Je to jiná kategorie. Věda nezjevuje pravdu, věda vyvrací. Věda, pokud něco zjevuje, pak jsou to chyby. Platná vědecká teorie je tedy to, co nebylo dokázáno, ale to, co nebylo vyvráceno. Pravdu zjevuje třeba náboženství, ne věda. Základem vědy je nevíra, tedy stálé ověřování a odstraňování omylů, které v ní jsou. Věda zjevující pravdu je předmětem scientismu, ne vědy.

A vědecký postup je následující: Od vstupních jednotlivostí (pozorování) zobecněním konstruuje teorii, kterou ověřuje dalším pozorováním jednotlivostí (praxe, experiment). Jestliže vstupní pozorování chybí, není možno strojit teorii. Pokud jednotlivost (pozorování) je v rozporu s teorií, není chybné pozorování, ale teorie. Je nutno pak vytvořit novou a jinou teorii, která bude v souladu se všemi dosavadními pozorováními. A doufat, že už v ní další chyby nebudou...
Na závěr si dovolím alegorii, že věda je loď ve vlnách universa, do které neustále teče a my jsme neplavci. Proto je nutno vodu odčerpávat, vylévat. Pokud uvěříme, že nám věda zjevila nějakou pravdu, tak zároveň zastavujeme práci čerpadel. Zároveň pokud se nebudeme snažit vědět, tak opouštíme loď. To mívá u neplavců následky přímo fatální.

30.1.2019          Miloš Hobl            fujbum(zavináč)seznam.cz

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.