Připlul ke mně aktuální zajímavý text od Radomila Hradila. Radomil je citlivý pozorovatel a dokáže vnímat souvislosti pod povrchem. Zde je jeho dušičkový text o čase zlomu a výzva ke změně nás samých, k revoluci v lidských srdcích:

Rozhovor s ním "O půdě" můžete už něco přes rok najít na stránkách Buďsobu. Kdo by si o něm a jeho aktivitách chtěl přečíst něco více, může např. zde: https://nadacepropudu.cz/o-nadaci/lide/radomil-hradil-2/

          

  

Co odkryla "covidová krize"? Jaké změny potřebuje naše společnost?

 

 1) Ukázalo se, současný politický systém jako takový obsahuje systémovou chybu takřka bez výjimky, a zásadní změna, kterou lze nazvat pro jednoduchost revolucí, je tedy nutná celosvětově: světová revoluce. - To ovšem nevylučuje, aby tato změna vycházela z jednotlivých ohnisek, z nichž jedním musí z podstaty věci být střed Evropy. - Koneckonců bude ale ohniskem světové revoluce každý jednotlivec, člověk ve svém srdci.

 

 2) V čem spočívá tato systémová chyba? Spočívá v tom, že státní systém již nenapomáhá vývoji člověka, nýbrž stal se jeho zásadní brzdou a překážkou. Vývoj člověka se musí ubírat od područenství ke svobodě, od poslušnosti k samostatnosti a odpovědnosti. Jestliže státní aparáty dnes berou lidem svobodu a odpovědnost, staví se proti jejich vývoji a musí být nezadržitelným proudem lidského vývoje smeteny. Žádná hráz, žádný represivní aparát nemůže zadržet tento proud; i ta nejpevnější, těžkooděnci či dokonce armádami tvořená přehrada se dříve či později protrhne a uvolní cestu dalšímu vývoji.

 

 3) Odpor starých struktur je však nutný, jen díky jeho překonání se může - vědomě - zrodit nová společnost. Průchod zlomovým bodem je zákonitostí vývoje. - Nastala doba zlomu, neboť odpor starých struktur vůči vývoji přesáhl únosnou míru.

 

 4) Jaká musí být nová společnost?

 

 4a) Musí být taková, aby jednotlivci dávala odpovědnost za vlastní život a jednání. Musí ho k této odpovědnosti jasně vést. V době ohrožení z jedince nemůže činit bezmocnou loutku, ale právě naopak toho, kdo je aktérem dění a kdo sám v každém okamžiku a v každé situaci zvažuje, jaké jednání je nejlepší.

  4b) Musí být taková, aby jednotlivcům dávala největší možný podíl na rozhodování o tom, jak budou uspořádány a vedeny veřejné záležitosti. Stranická demokracie je mrtvá; strany, jež řídí své členy v zákonodárných a exekutivních orgánech, jsou reliktem minulosti.

  4c) Zásadní rozhodnutí musí být výsledkem širokého konsensu. Jedinci, ani prezidenti, předsedové vlád či ministři zdravotnictví, nesmí mít v rukou pravomoci, které v nich třímají dnes. K takovým excesům, jako jsou dnešní "lockdowny", nesmí a nebude docházet, neboť široké rozhodovací grémium - na rozdíl od jednotlivce nebo úzkého "bratrstva" - takový exces nikdy nepřipustí. Vezme totiž v úvahu mnohem širší a dalekosáhlejší možné důsledky než dnešní omezený technokrat ve funkci.

  4d) Aby rozhodování o veřejných věcech nepodléhalo egoistickým zájmům jednotlivců a "bratrstev", je třeba důsledně ho oddělit od "byznysu", který ho jinak korumpuje. To je možné jediným způsobem: postavit "byznys", to jest ekonomiku, na princip solidarity. Solidární ekonomika. Jinak se korupce zbavit nelze.

 

5) Jak toho dosáhnout - jak vyvolat a provést revoluci? 

 

5a) Každý musí začít u sebe.

5b) Revoluce se musí nejprve odehrát v lidských srdcích

5c) Pak se lidé musí začít spojovat.

5d) Proud vývoje je pak ponese a smete staré struktury

 

 6) Podle čeho poznáte, že vaše kroky při budování nové společnosti jsou správné?

 

6a) Poroste vaše svoboda.

6b) Poroste vaše odpovědnost.

6c) Budete se víc a víc cítit lidmi, člověkem.

6d) Ve vašem srdci i mezi vámi navzájem bude moci stále více působit Kristus.

 

Radomil Hradil, 1. listopadu 2020

za žijící i za zesnulé, naléhající na náš průchod bodem zlomu

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.