Vážení a milí příznivci soběstačnosti,

zvu Vás na ustavující schůzi nově vznikající neziskové organizace - spolku, o které tu už před pár týdny padla zmínka, s názvem "BuďSOB - Výcvikové středisko soběstačnosti, z.s.".

Měla by to být další z aktivit, která podporuje myšlenku lokální soběstačnosti, resp. individuální soběstačnosti.

Schůze zakládajících členů proběhne dne 13. 5. 2014 v 18hod v Českých Chalupách 19, Nová Ves (u Brloha).

 

O co jde (výňatek ze stanov):

 

Hlavní účel spolku: sdílení zkušeností, znalostí a dovedností vedoucí k větší soběstačnosti jedince (příp. komunity nebo regionu).

 

Posláním spolku je zejména:

a) vytvářet prostor pro objevování, experimentování a hledání jednoduchých cest vedoucích k soběstačnosti

b) společné vytváření a sdílení věcí (věcí vytvořených během kurzů, nářadí, strojů apod.).

 

Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

(a) posilování kompetencí, dovedností a zprostředkování znalostí členům spolku formou spolkových workshopů, kurzů a společných pracovních akcí,

(b) vytvářet databanku nápadů a návodů typu "udělej si sám" (informační databanka“).

 

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a) organizování kurzů a workshopů podporující myšlenku soběstačnosti pro širší veřejnost,

b) komerční využití věcí vytvořených během kurzů a workshopů (pronájem apod.),

c) provozování zážitkového, vzdělávacího a návštěvního centra,

d) publikační činnost.

 

Práva členů:

(a) užívat výhod člena spolku:

- účastnit se spolkových workshopů, kurzů a pracovních akcí

- uplatnit slevu na kurzy a workshopy určené pro širší veřejnost

- užívat věcí vytvořených během workshopů, kurzů a pracovních akcí

- uplatnit slevu na výstupy publikační činnosti

- mít přístup do informační databanky

(b) účastnit se činnosti spolku

(c) být pravidelně informován o dění ve spolku

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

a obdržet odpověď na své podání

(e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

 

5. Povinnosti členů:

(a) platit členské příspěvky (první nástřel příspěvku je 200,- Kč měsíčně)

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

 

Program schůze:

- volba předsedajícího a zapisovatele ustavující schůze

- schválení stanov

- volba statutárních orgánů (výboru a předsedy)

- stanovení výše a splatnosti členských příspěvků

- plán činností pro rok 2014

- závěr

 

Účastí na schůzi vyjadřujete souhlas stát se členem spolku a nahrazuje tak písemnou žádost o členství.

 

Kdo by měl připomínky k přiloženým stanovám, k názvu nebo jiné nápady a podněty, prosím pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Attachments:
Download this file (Stanovy VSS.docx)Stanovy VSS.docx[ ]Honza K.27 kB

Cíl vzdělávání

Biologicko-dynamická metoda je zemědělská metoda směřující do budoucnosti. Vychází z člověka a usiluje o poznání duchovních sil působících v přírodě, se kterými se učí zacházet a přetvářet je. Hlavní úlohu zde hraje zemědělský statek, který je živoucím organismem s uzavřeným výrobním cyklem. Ten je v nekončícím procesu neustále znovuutvářen a jakožto organismus, ve kterém je přirozený řád, léčivě působí na člověka i na Zemi. Takto pojatá práce klade na všechny zúčastněné vysoké nároky. Potřebují proto dobrý vzdělávací základ. O to usiluje svobodné vzdělávání, které je čtyřletým putovním vzděláváním.

Cílem tohoto vzdělávání je zprostředkovat schopnosti a znalosti, které jsou nutné pro zahájení zemědělské činnosti v rámci zemědělského společenství. Stane se tak prostřednictvím porozumění významu biologicko-dynamické nástavby, která od doby zemědělského impulsu Rudolfa Steinera slouží jakožto příklad a vzor.

Po ukončení vzdělávání má absolvent dosáhnout schopnosti nastoupit do provozu tak, aby dokázal samostatně vést přidělenou menší nebo střední oblast a dokázal samostatně vést dobrovolníky, nezkušené spolupracovníky a praktikanty.

Přijímací pohovory proběhnou již 26. března 2014 v Praze, Španělská 10 (prostory Akademie sociálního umění TABOR)

Přijímací řízení bude probíhat formou rozhovoru. Cílem rozhovoru je zjistit motivaci studentů ke studiu a dozvědět se více o jejich předchozích zkušenostech se zemědělstvím, ekologií a příbuznými obory. Předchozí praxe však není podmínkou pro přijetí ke studiu. Rozhodující je zájem a ochota vstoupit do studijního procesu.

Termín odeslání přihlášky

Všechny zájemce o studium žádáme, aby vyplnili přihlášku ke studiu a spolu s životopisem a fotografií ji zaslali na poštovní adresu Agroakademie - nejpozději 21. března 2014.

Přihláška ke stažení zde: http://www.agroakademie.cz/studium/prihlasky-a-prijimaci-rizeni/prihlasky-ke-studiu

Administrativní poplatek za přijímací pohovor se platí hotově při přijímacích zkouškách a činí 500 Kč.

Úvodní týdenní setkání přijatých uchazečů proběhne v Nové Vsi nad Popelkou od 21. dubna 2014 odpoledne.

Cena studia

Student pracující ve smluvním provozu dostává mzdu, ze které se mu sráží zdravotní a sociální pojištění, ubytování s plnou penzí a školné. Případy, kdy mzda nepostačuje k pokrytí školného, jsou řešeny individuálně.

Je zaručeno, že po čtyřech letech studia neodchází absolvent jako dlužník, ale svobodně si vybírá další působiště. Zároveň je každému studujícímu zajištěno ze mzdy kapesné 1500 Kč měsíčně.

Attachments:
Download this file (DanaKindlmannova.pdf)DanaKindlmannova.pdf[ ]Vilém Janda306 kB
Download this file (přihláška vše 2,.doc)Na kurz je nutno se předem přihlásit a poslat zálohu.[ ]Dana Kindlmannová27 kB

Pozvání na dvě setkání s paní Táňou Fischerovou v pondělí 17.března.

 

Přednáška na zdravotně sociální fakultě na téma

"Pohled na současnost, budoucnost a odpovědnost každého jednotlivce"

od 14:00 hodin v budově ZSF JU URAN, Boreckého 27, SÁL A.

 


A setkání Jihočeského Klíčového hnutí spojené s besedou s Táňou Fischerovou, která se bude konat v pondělí 17.3.2014 od 18hod v překrásném prostředí mlýna manželů Štandových v Žabovřeskách u Českých Budějovic.

A o čem beseda bude?

…O životě.

…O občanském a duchovním probouzení.

…O Klíčovém hnutí, které paní Tána založila. Celostátní stránky http://klicove-hnuti.webnode.cz/, stránky Jihočeské buňky http://jihoklic.webnode.cz/

…O sociální trojčlennosti, které je nosnou ideou Klíčového hnutí.

…O propojování občansky aktivních lidí.

…O všem dalším, co budeme chtít

 

Pozvěte i své přátele, kteří jsou na … stejné vlně J

 

Moc se na vás všechny těšíme, bude to jistě velice krásné a inspirativní setkání.

 

Michal Halada, Miroslava Štandová a … ostatní členové Jihočeského Klíčového hnutí