Modron vás zve na kurz

 

Ekologické ošetřování ovocných sadů a letní řez. Očkování. Řez meruněk a broskvoní.

Teorie  a praxe v genofondovém sadu. 

 

Kdy:                5.7.2014  9,00 - 15.00 hod

Kde:                kavárna Jakub, náměstí J.V.Kamarýta, Velešín a genofondový sad

Lektoři:           ing. S.Kodytek, D.Kindlmannová

Kontakt:         Dana Kindlmannová,  ( 736 110 944, : danakin@seznam.cz 

Poplatek:        600 Kč

Upozornění:   Za přihlášené účastníky budou považováni pouze ti, co zaplatí před konáním kurzu nevratnou zálohu 100 Kč na účet  246139045/0300; do zprávy pro příjemce napište prosím své jméno. Na tento účet můžete rovnou zaplatit celou částku 600 Kč, nebo můžete zbytek doplatit na kurzu.

 

Program:

 

Letní řez ovocných stromů:

·       kdy a jak provádět

 

Pěstování, výchovný a udržovací řez peckovin - meruňky, broskve

 

Letní odrůdy jádrovin

 

Technika očkování:

·       kdy očkovat které rostliny

·       odběr a příprava oček

·       metody očkování

 

Oběd (12:00-13:00)

 

Praxe v Genofondovém sadu - účastníci si zde budou moci sami řez o techniky očkování pod odborným dohledem vyzkoušet

 

 

 

 

 

Vážení uživatelé diskuzního fóra Soběstačnost,
od roku 1997 se věnujeme experimentům a studiu směřujícím k dosažení soběstačnosti v různých oborech. Postupně jsme prošlapali mnoho slepých i slibných uliček, ale jedno téma se nám stále vrací. Zjistili jsme, že při snahách o dosažení soběstačnosti je velice důležité propojování jednotlivých prvků a činností do větších funkčních celků. To je také důvodem, proč se cíleně snažíme propojovat soběstačnost a permakulturní design. V posledních letech intenzivně pracujeme na vytváření systému usnadňujícího navrhovaní trvale udržitelných lidských sídel - permakulturního designu a také na metodách jak naše zkušenosti předávat ostatním zájemcům o soběstačnost a permakulturu.
Tímto vás zveme na kurz permakulturního designu, tentokrát půjde o serii tří víkendových kurzů. Témata jsou zvolena tak, aby vám pomohla s návrhem uspořádání pozemků (PK design, voda na pozemku, půda, pěstování rostlin). Při sestavování obsahu kurzu jsme vycházeli ze zkušeností získaných na našich pozemcích a ze zkušeností, které jsme získali při tvorbě PK designu pro naše zákazníky. Připravili jsme celou řadu praktických cvičení a domácích úkolů, které vám pomůžou probíraná témata lépe zažít a vstřebat. Dostanete i různé pracovní materiály, které vás budou provádět procesem permakulturního designu a díky kterým se v té záplavě informací a možností neztratíte. Nabízíme vám spoustu užitečných informací v podobě kurzu, který vám pomůže tyto informace propojit do funkčního celku - permakulturního designu.
Jako bonus vám nabízíme:
1) bezplatné konzultace spojené s designem vašeho pozemku (na kterém budete pracovat v podobě domácích úkolů)
2) přístup do VIP sekce fóra soběstačnost, kam vkládáme různé studijní materiály, případové studie, výkresy, fotodokumentaci, kde se řeší konzultace spojené s tvorbou PK designu účastníků našich kurzů.

Stejně jako u našich ostatních kurzů je počet účastníků omezený na cca 12, protože kurz bude intenzivní a chceme zachovat možnost věnovat se účastníkům individuálně. Kurz je navržený jako celek složený z tří víkendů a doporučujeme ho absolvovat celý (také z toho důvodu je cena za celek výrazně příznivější). Je však možné využít i možnost účasti pouze na některém z tří setkání. Můžete se těšit na pestrý program složený z promítaní videodokumentů, prezentací, diskuzí i praktických cvičení, na příjemné prostředí komunitního centra Prádelna a také na příležitost seznámit se s ostatními účastníky kurzu.
Cena za účast na jedné samostatné části je 2500,-Kč, pokud se rozhodnete pro absolvování všech kurzů, tak vám nabízíme celkovou zvýhodněnou cenu 4994,-Kč. Nemusíte tedy platit plnou cenu 7 500,-Kč za tři jednotlivé kurzy! Přihláška se pokládá za přijatou počínaje přijetím platby na účet.
Místo konání: Praha. Stejně jako v předchozím ročníku i tento kurz bude probíhat v prostorách komunitního centra Prádelna. Pro nenáročné zájemce je možné zajistit nocleh ze soboty na neděli (vlastní karimatka + spacák).
Přihlášky a dotazy: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Podrobnější informace o kurzu na webu: http://zelenycarodej.cz/kurzy.php

S pozdravem
Miroslav Jílek - QNX

Vážení a milí příznivci soběstačnosti,

zvu Vás na ustavující schůzi nově vznikající neziskové organizace - spolku, o které tu už před pár týdny padla zmínka, s názvem "BuďSOB - Výcvikové středisko soběstačnosti, z.s.".

Měla by to být další z aktivit, která podporuje myšlenku lokální soběstačnosti, resp. individuální soběstačnosti.

Schůze zakládajících členů proběhne dne 13. 5. 2014 v 18hod v Českých Chalupách 19, Nová Ves (u Brloha).

 

O co jde (výňatek ze stanov):

 

Hlavní účel spolku: sdílení zkušeností, znalostí a dovedností vedoucí k větší soběstačnosti jedince (příp. komunity nebo regionu).

 

Posláním spolku je zejména:

a) vytvářet prostor pro objevování, experimentování a hledání jednoduchých cest vedoucích k soběstačnosti

b) společné vytváření a sdílení věcí (věcí vytvořených během kurzů, nářadí, strojů apod.).

 

Činnost spolku

1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, a to je prováděno zvláště prostřednictvím:

(a) posilování kompetencí, dovedností a zprostředkování znalostí členům spolku formou spolkových workshopů, kurzů a společných pracovních akcí,

(b) vytvářet databanku nápadů a návodů typu "udělej si sám" (informační databanka“).

 

2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí spolek dále činnosti vedlejší:

a) organizování kurzů a workshopů podporující myšlenku soběstačnosti pro širší veřejnost,

b) komerční využití věcí vytvořených během kurzů a workshopů (pronájem apod.),

c) provozování zážitkového, vzdělávacího a návštěvního centra,

d) publikační činnost.

 

Práva členů:

(a) užívat výhod člena spolku:

- účastnit se spolkových workshopů, kurzů a pracovních akcí

- uplatnit slevu na kurzy a workshopy určené pro širší veřejnost

- užívat věcí vytvořených během workshopů, kurzů a pracovních akcí

- uplatnit slevu na výstupy publikační činnosti

- mít přístup do informační databanky

(b) účastnit se činnosti spolku

(c) být pravidelně informován o dění ve spolku

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku

a obdržet odpověď na své podání

(e) volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku.

 

5. Povinnosti členů:

(a) platit členské příspěvky (první nástřel příspěvku je 200,- Kč měsíčně)

(b) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(c) dodržovat stanovy spolku

 

Program schůze:

- volba předsedajícího a zapisovatele ustavující schůze

- schválení stanov

- volba statutárních orgánů (výboru a předsedy)

- stanovení výše a splatnosti členských příspěvků

- plán činností pro rok 2014

- závěr

 

Účastí na schůzi vyjadřujete souhlas stát se členem spolku a nahrazuje tak písemnou žádost o členství.

 

Kdo by měl připomínky k přiloženým stanovám, k názvu nebo jiné nápady a podněty, prosím pište na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Attachments:
Download this file (Stanovy VSS.docx)Stanovy VSS.docx[ ]Honza K.27 kB

Cíl vzdělávání

Biologicko-dynamická metoda je zemědělská metoda směřující do budoucnosti. Vychází z člověka a usiluje o poznání duchovních sil působících v přírodě, se kterými se učí zacházet a přetvářet je. Hlavní úlohu zde hraje zemědělský statek, který je živoucím organismem s uzavřeným výrobním cyklem. Ten je v nekončícím procesu neustále znovuutvářen a jakožto organismus, ve kterém je přirozený řád, léčivě působí na člověka i na Zemi. Takto pojatá práce klade na všechny zúčastněné vysoké nároky. Potřebují proto dobrý vzdělávací základ. O to usiluje svobodné vzdělávání, které je čtyřletým putovním vzděláváním.

Cílem tohoto vzdělávání je zprostředkovat schopnosti a znalosti, které jsou nutné pro zahájení zemědělské činnosti v rámci zemědělského společenství. Stane se tak prostřednictvím porozumění významu biologicko-dynamické nástavby, která od doby zemědělského impulsu Rudolfa Steinera slouží jakožto příklad a vzor.

Po ukončení vzdělávání má absolvent dosáhnout schopnosti nastoupit do provozu tak, aby dokázal samostatně vést přidělenou menší nebo střední oblast a dokázal samostatně vést dobrovolníky, nezkušené spolupracovníky a praktikanty.

Přijímací pohovory proběhnou již 26. března 2014 v Praze, Španělská 10 (prostory Akademie sociálního umění TABOR)

Přijímací řízení bude probíhat formou rozhovoru. Cílem rozhovoru je zjistit motivaci studentů ke studiu a dozvědět se více o jejich předchozích zkušenostech se zemědělstvím, ekologií a příbuznými obory. Předchozí praxe však není podmínkou pro přijetí ke studiu. Rozhodující je zájem a ochota vstoupit do studijního procesu.

Termín odeslání přihlášky

Všechny zájemce o studium žádáme, aby vyplnili přihlášku ke studiu a spolu s životopisem a fotografií ji zaslali na poštovní adresu Agroakademie - nejpozději 21. března 2014.

Přihláška ke stažení zde: http://www.agroakademie.cz/studium/prihlasky-a-prijimaci-rizeni/prihlasky-ke-studiu

Administrativní poplatek za přijímací pohovor se platí hotově při přijímacích zkouškách a činí 500 Kč.

Úvodní týdenní setkání přijatých uchazečů proběhne v Nové Vsi nad Popelkou od 21. dubna 2014 odpoledne.

Cena studia

Student pracující ve smluvním provozu dostává mzdu, ze které se mu sráží zdravotní a sociální pojištění, ubytování s plnou penzí a školné. Případy, kdy mzda nepostačuje k pokrytí školného, jsou řešeny individuálně.

Je zaručeno, že po čtyřech letech studia neodchází absolvent jako dlužník, ale svobodně si vybírá další působiště. Zároveň je každému studujícímu zajištěno ze mzdy kapesné 1500 Kč měsíčně.