BuďSob - Společně sdílené hodnoty

neboli

Manifest 2021

Skupina "BUĎSOB" dává prostor pro neformální setkání lidí s různými zájmy (o přírodu, ekologii, výchovu dětí, duchovno...), které spojuje úcta k morálním hodnotám a kteří sledují společné cíle:

Lokální soběstačnost

Posílení lokální soudržnosti a soběstačnosti v oblasti potravin, služeb, energie, vzdělávání, kultury... Soběstačností rozumíme schopnost vystačit si v určitých ohledech s místními zdroji. Jde ale i o stav mysli, kdy člověk nečeká, až za něj důležité věci vyřeší instituce, ale přispívá svým dílem k utváření svého okolí. Slovo lokální rozšiřuje okruh soběstačnosti od jednotlivců na různě velké skupiny lidí a regiony.

Spolupráce, sounáležitost

Vzájemná podpora lidí v regionu, jejich vzájemné propojení a sdílení informací.
Vytvoření možnosti pro navazování a udržování kontaktů pro přímou nebo on-line výměnu zkušeností a produktů mezi lidmi. Navazování a udržování kontaktů s podobně zaměřenými skupinami v rámci ČR i mimo ní.

Vzájemná důvěra a přátelství

jsou nejvyššími hodnotami. Mnohé dobře míněné společenské a politické iniciativy ztroskotaly na jejich nedostatku. Hodláme tyto hodnoty rozvíjet pravidelným setkáváním, společnými akcemi, diskuzemi, společnou prací, společným řešením problémů.

Dobrovolnost

Celek funguje dobře, když lidé myslí stejně na ostatní jako na sebe. Nezištnost jednotlivců přináší nakonec výhodu všem. Učíme se darovat. Věci, myšlenky, čas, přátelství... Nemateriální hodnota daru přesahuje jeho hodnotu fyzickou.

Respekt k různosti

Různorodost názorů a přístupů k životu považujeme za normální věc. Zejména některá citlivější témata rozdělují dnešní společnost. Dá se tomu čelit jedině respektem k odlišným názorům, snahou o vzájemné pochopení, empatií. Tak se různorodost stává výhodou. Pestrá skupina je odolnější a přizpůsobivější změnám a vnějším vlivům.

Odpovědnost

Jsme síť lidí, kteří mají chuť vědomě pracovat na zušlechťování místa, kde žijí.

Nálada v naší společnosti nese jasnou zprávu: s dnešní podobou světa není něco v pořádku. Je to možná pocit bezmoci a často naší pohodlnosti, který nás přinutí jen pokrčit rameny a jít s proudem. Ale my nejsme bezmocní! Ovlivňovat současnou podobu světa můžeme velmi jednoduše, a to každý den - svými každodenními rozhodnutími.
Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme, čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme náš čas - tomu přitakáváme, to podporujeme, to živíme.
Stojíme před důležitou otázkou: "Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší představou, jak by měl svět vypadat?" Každý den každý z nás tvoří svět pro další generace, pro naše děti...

Každý region disponuje obrovským potenciálem - tj. tvořivou a pracovní silou jeho obyvatel. Kdyby tento potenciál byl motivován osobní angažovaností a plně využit, mohlo by to znamenat veliký posun v úrovni a kvalitě života pro jeho obyvatele.

_________________________________________________________________________________

Hlavním zdrojem článku je původní manifest BuďSobu, který najdete zde: Manifest neboli Společně sdílené hodnoty

Komentáře, připomínky a jiné reakce na článek můžete posílat na adresu komar(zavináč)zivehodonice.cz, jsou vítány a mohou být na požádání zveřejněny pod článkem.

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.