Stovky tisíc lidí utíkají před válkou a utrpením ve svých zemích a potřebují naši pomoc. Obracejí se na nás s nadějí a vírou, že ji dostanou stejně tak, jako se jí dočkalo v zahraničí mnoho našich občanů v dobách, kdy naše svoboda nebo i životy byly ohroženy, například za nacismu nebo po roce 1968.

Jsme přesvědčeni, že je naší povinností nezištně pomáhat jakýmkoli lidem v nouzi. Evropa a celý západní svět se hlásí k principům tolerance, vzájemné pomoci a dodržování lidských práv a nyní je třeba ukázat, že na těchto hodnotách skutečně stojí. Je nejvyšší čas postavit se vlastní pozitivní aktivitou nehumánnímu a populistickému postoji našich politiků i úředních představitelů, stejně jako řady občanů, kteří nadřazují své pohodlí nad životy jiných lidí.

Naší největší hrozbou nejsou uprchlíci, ale náš vlastní strach a nevědomost, z nichž pramení lhostejnost až odmítání k pomoci lidským bytostem v nouzi. Jsme sociálně vyspělý stát se silnou kulturní tradicí, a proto chceme jít cestou solidarity a pomoci, nikoli jejího odmítání.

Jako Evropané žijící uprostřed kontinentu se nemůžeme vyhýbat společnému řešení imigrace. Zároveň se naše země musí mnohem výrazněji zapojit do mezinárodních aktivit ke zlepšení situace v domovských zemích uprchlíků. Nejlepším řešením pro ně i Evropany je, když budou moci zůstat ve svých domovech.

Vyspělost demokracie se pozná podle tolerance většiny k menšině, a proto vyzýváme:

* spoluobčany, aby přistupovali k situaci s lidskostí a uvážlivě, šířili vědomí sounáležitosti a pomáhali zvládnout situaci podle svých nejlepších schopností,

* novináře, aby informovali o situaci pravdivě a přinášeli kvalifikovaný a zasvěcený pohled na věc,

* politiky, aby nepodléhali populistickým náladám ani neuhýbali před vážností situace a postavili se po bok některých kolegů ze západní Evropy, kteří se snaží řešit   situaci s lidskostí a odpovědností,

* všechny účastníky veřejné debaty, aby hledali rozumné řešení a zdrželi se vyvolávání paniky, šíření strachu a návrhů, které odporují zásadám lidskosti i zákonům.

Pokud bychom situaci nezvládli, staneme se svědky i vlastní humanitární a lidské katastrofy.

 

K výzvě je možné se připojit na

www.proimigraci.cz

 

 

ROZHOVOR s Janem Piňosem, koordinátorem českých dobrovolníků pomáhající v uprchlických táborech na Balkáně

http://www.sedmagenerace.cz/download-text/svet-uz-nebude-takovy-jaky-byval