Hlavní

Naposledy přidané

Oblíbené

 

BuďSOB (neboli Buď soběstačný!)

– je prostor pro názorové setkávání lidí z jižních Čech, kteří si nemyslí, že současný svět se ubírá zrovna nejšťastnějším směrem a chtějí hledat fungující a smysluplné alternativy

- hlavním cílem je spojování lidi (tzv. „kulturně kreativních“) a posilování lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin, služeb, energie...)

Aktivity BuďSOBu:

1. Provozování webových stránek BUDSOB.CZ, s cílem sdílet informace a zkušenosti.

2. Uvedení v život alternativní měny - místního systému výměnného obchodu (viz. záložka LETS), umožňující bez použití klasických peněž výměnu:

a.      produktů (např. domácí ovoce, zelenina, mléčné výrobky, pečivo, kosmetika, rostliny, ruční práce…)

b.      zkušeností (např. restaurování, včelařství, tanec, zpěv, pěstitelství, chov zvířat, konzervování bez konzervantů, vaření…)

c.     služeb (např. architektonické poradenství, IT služby, masáže, opravy elektrospotřebičů, opravy nábytku, EFT terapie, pronájem dílny, čajový obřad aj.)

d.      času (lidé si navzájem ve skupině věnují čas - např. práce na poli, tvoření rákosové střechy, stáčení medu, těžba dřeva, zpracování produktů, oprava maringotky aj.)

 

3. Pořádání akcí (besedy, open space – otevřený prostor, přednášky…) podporující myšlenku lokální soběstačnosti a poukazující na to, že každý má možnost měnit svět.

Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme, čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme náš čas… Tomu přitakáváme, to podporujeme, to živíme. Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší představou, jak by měl svět vypadat? "

S kulturně kreativními lidmi, kteří tvoří prostor BuďSOBěstačný se můžete osobně potkat na pravidelných setkání v Českých Budějovicích nebo (viz. aktuální články)

Vítejte na stránkách skupiny Lokální soběstačnost

BuďSob - schůze 7.12.2016

Ahoj,

Připomínám opět důležitou schůzi v domě U Beránka (Krajinská 35, České Budějovice) ve středu 7.12. od 18:00.

Na minulé schůzi jsme měli opravdu velmi bohatý stůl, který působil reprezentativně. Schůze byla natáčena ČT pořadem Gejzír. Budou Vánoce, takže bych si přál ať na to navážeme i tentokrát. :)

Dále jsme rozjeli spolupráci s Fér Café, postupně se přidala i Impala, předali část členských kartiček a začali se zamýšlet nad posláním a lepší organizací věcí v BudSobu.

Takže témat je hodně, bude co probírat, o čem diskutovat a následně hlasovat a věřím, že bude i co měnit.

zápis z minulé schůze je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=561:zapis-budsob-2112016&catid=34:kdo-jsme&Itemid=28

Zamyšlení se nad posláním a smyslem BudSobu a ekonomických alternativ vůbec je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=563:budsob-ekonomika-te-a-v-budoucnosti&catid=62:filozoficka-zamyleni&Itemid=128

Návrh nové, lepší a uchopitelnější organizace, včetně nové funkce "předsedy" a pravidelného členského poplatku v Sobech (200 - 500 Sobu / rok) je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=566:budsob-druhy-lenstvi-prav-a-povinnosti-navrh&catid=34:kdo-jsme&Itemid=28

K členskému příspěvku jen poznámka - prakticky by to mohlo fungovat tak, že se na začátku roku vygenerují transakce všem LETS uživatelům (aktivním i pasivním) ve výši minimálního příspěvku (např 200 Sobů) a ti budou mít za povinnost ji do určité doby (např. do měsíce) potvrdit, pokud tak neučiní někteří z "brokerů" je budou kontaktovat a zjišťovat důvody a orpovídajícím způsobem reagovat. Dále pak bude možnost přispět dobrovolně i libovolnou vyšší částku. Zároveň to bude způsob jak odlišit ty, kteří LETS chtějí používat a ty, kteří nikoliv.

Ještě chci poděkovat za dobrovolné příspěvky, které přišli v průběhu listopadu, celkem se vybralo 1177 Sobů a tato částka byla rozdělena mezi ty, kteří se momentálně starají o chod - Vildu, Honzu,  Zuzku a Zlatce za newsletter.
Částka je sice na naše poměry vysoká, ale opět platí, že se na ní složilo cca 10 lidí z 80 aktivních, takže mi z toho plyne, že princip dobrovolnosti by měl být částečně zachován, ale pokud je jediným zdrojem dochází k nerovnoměrnému rozložení zátěže mezi členy a většina lidí se "veze", takže by dle mého názoru neměl být jediným zdrojem (proto viz návrh v předchozím odstavci).

Dále byly z velké části vybrány prostředky na výrobu kartiček a předány (ve výši 400 Sobů) Karlovi Palušovi, který se o výrobu a návrh staral.

Máme toho hodně, schůze bude možná zlomová, proto prosím abychom dorazili v co nejhojnějším počtu, s mnoha produkty k výměně a včas!! :)

Na programu je:

- přivítání nových členů

- diskuze o nové organizaci funkcí a povinném ročním poplatku

- diskuze o návrhu rordělení funkcí, hledání zájemců

- předávání produktů v LETSu, hledání nového nadšence pro tvorbu Newsletterů v LETSu

- předávání členských kartiček (kdo má foto) a aktuální informace o možnosti jejich využití a o jejich dalším rozvoji

- nové nápady na aktivity BudSobu

... a co koho napadne :)

 

zdravím, Vilda

 

BudSob - Druhy členství práv a povinností - návrh

Ahoj, jak jsem slíbil v zápisu a jak jsme se bavili minule - snažím se dát trošku do pořádku to kdo jsme a co děláme.

Diskutovat o tom budeme na schůzi 7. 12. 2016

Sepsal jsem stručný návrh, jak bych si představoval rozdělení členství, práv a povinností.

Většina toho již funguje teď a je vlastně tedy popisem současného stavu, jen to není ještě nikde pořádně sepsané...

Hlavním rozhodujícím orgánem je naše pravidelná schůze, můžou v ní hlasovat aktivní členové LETS (bod 3)

- nově je tam návrh na povinný roční příspěvek odhadem ve výši (200 - 500 Sobu ročně) pro všechny členy LETSu (aktivní i pasivní)
- pak je nově funkce nazvaná "předseda", což by byl jeden z těch co mají nějakou funkci a byl by zodpovědný za vystupování navenek, rozdělování příspěvků mezi lidi co mají funkce a dohlížení na to zda své funkce opravdu plní tak jak se dohodlo na schůzi

Druhy členství v BuďSobu

1) registrovaní pasivní členové (nemají přístup do LETS), ideoví příznivci
- není omezeni, může být kdokoliv
- mají práva vidět všechny články, účastnit se diskuze, požádat o členstvi v LETS, a po požádání a schválení schůzí a ověření - právo psát články.
- nemají právo hlasovat o otázkách BudSobu
- mají povinnost chovat se v zájmu BudSobu, a chovat se odpovědně a slušně, uvádět pravdivé informace v diskuzích, případně při psaní článků, za které zodpovídá vždy jejich autor


2) pasivné členové LETS
(Jsou v LETS, ale nemají za poslední rok ani transakci)
- to co v bodě 1)  s tím že:
- vstup na požádání, musí byt z JČ kraje, musí ho někdo doporučit (znát ho) či musí přijít na schůzi. Dále musí nabídnout alespoň 3 věci a 3 věci poptávat a zadat to do systému
- kromě práv z bodu 1) má ještě plná práva k obchodování v LETS (vidět ostatní, uzavírat transakce, dostavat LETS newsletter...)
- nemá právo hlasovat o otázkach BudSobu, volit...
- má povinnost z bodu 1), vztahujíci se i na LETS a vychazejíci z pravidel LETS tak jak jsou uvedeny na http://lets.budsob.cz/
- A nově navrhuji ať má povinnost platit poplatky !!! (200 - 500 Sobů ročně)


3) aktivní člen LETS
- vše z bodu 2) s tím, že:
-  stane se jím automaticky kdokoliv kdo je v bodě 2) a uzavře transakci
- navíc má plná práva hlasovat o otázkách BudSobu, nebo volit členy funkcí, případně navrhovat jejich odvolaní

4) člen funkce
- zájemce je zvolen na pravidelné schůzi, nebo přes webové hlasování
- má právo na odměnu (dle určení)
- má povinnost plnit svědomitě zadanou funkci
- seznam funkcí dole - ty nejpodstatnejsi jsou 1) udrzba webu, 2) starani se o nove cleny, dohlizeni na dodrzovani pravidel, pripadne pomoc lidem co jsou hodne v minusu, ci jim neco nejde (toto by melo delat nekolik lidi, odpovidaji tomu "brokeri" podle brnenske terminologie), 3) dohlizeni na aktualnost nabidek v LETS, 4) newslettery ...

5) předseda
- zvolí si ho lidé co mají nějakou funkci ze svých řad
- dohlíží na celkový chod, rozděluje odměny z prříspěvků
- dohlíží na řádné plnění funkcí

 

zdravím, Vilda

Detaily funkcí jak jsme je definovali před necelým rokem jsou zde:

http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=516:funkce-a-poteby-budsob-k-diskuzi-na-stedu-232016&catid=34:kdo-jsme&Itemid=28

Aktualizováno (Pondělí, 21 Listopad 2016 11:59)

 

Publikováno: 4 dní 22 hodin Od Filipes #473
Filipes's Avatar
Ad předseda: Dělal jsem předsedu SVJ (společenství vlastníků). Je to práce nevděčná a náročná. Navrhuji předsednictví stejně jako v EU - každý rok nový předseda vybraný z řady zájemců. Bude odpočatý a motivovaný zdravou soutěživostí - nebude chtít, aby se o něm mluvilo jako o nejhorším předsedovi, právě naopak. Pro společenství to bude mít pozitivní vliv.

O strachu a odvaze

Doporučuji článek z družstevních Kulturních novin o tom, co se může a nemusí stát, když neuposlechnete nařízení vyšší autority, s kterým se nedokážete ztotožnit. Aktuální v pohnuté protektorátní době stejně jako v naší svobodné společnosti:

http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2016/46-2016/poctenicko-duverny-archiv

Jde o úryvek z pamětí Ladislava Feierabenda Politické vzpomínky, neobyčejně lidsky a čtivě psaného pojednání o událostech od srpna 1938 do dubna 1948 z pohledu protektorátního a exilového ministra zemědělství. Je to stejný Feierabend, který sepsal historii Zemědělského družstevnictví v Československu do roku 1952. Zájemcům mohu knihy zapůjčit.

 

Podnikání pro lidi a planetu 1.-5.2.2017

OTEVŘENÝ PROSTOR: Podnikání pro lidi a planetu

Zveme vás na 11. ročník semináře typu otevřený prostor

Kdy: 1.- 5. února 2017 (středa večer až neděle ráno)

Kde: Středisko ekologické výchovy SEVER, Horní Maršov, Krkonoše

Je "odpovědná firma" fikce nebo realita? Jak neničit životní prostředí a přitom nekrachnout? Co je sociální a solidární ekonomika a jak funguje v zahraničí? Co jsou "benefit companies" a objevují se i u nás? Jak se liší společensky odpovědná firma od  environmentálního/eko-sociálního podniku? Jaké jsou zkušenosti s regulací velkých firem? Jak nastavit lépe podmínky pro eko-sociální podnikání? Jak založit (eko-)sociální podnik? Jaká může být role občanské společnosti, církví a obecních samospráv v přechodu k udržitelnější produkci a spotřebě? Jak prosazovat politiky na podporu sociální a solidární ekonomiky (na úrovni větších celků, ministerstev a vlády), jaká legislativa je nyní na stole? To jsou jen některé z otázek, které bychom na tomto setkání rádi probrali.

Všichni účastníci budou zároveň i lektory a naopak. Seminář je určen pro sociální, eko- i jiné podnikatele, úředníky a právníky, radní a starosty, aktivisty, studenty, členy nevládních a církevních organizací i místních akčních skupin, učitele, akademiky, novináře a všechny, kdo se o sociálně a udržitelné podnikání a jeho různé podoby zajímají či se v nich aktivně angažují.

Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte). Mezi účastníky bude i Jason Nardi, původem z Florencie, konzultant a člen výboru mezinárodního sdružení pro solidární ekonomiku RIPESS. Tlumočení bude zajištěno.

Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné na www.thinktank.cz

Přihlášku, pokud není součástí tohoto emailu, lze stáhnout na www.thinktank.cz, případně na požádání pošleme elektronickou či tištěnou verzi. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: napište nám něco o sobě, co od semináře očekáváte a jaké téma chcete diskutovat. Vaše motivační dopisy nám pomohou vybrat účastníky tak, aby byl seminář pro všechny obohacující.

Přihlášky přijímáme do neděle 15. ledna 2017 na emailu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Během následujícího týdne (nejpozději 23. ledna) vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy.

Účastnický poplatek bude 2000–3000 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku, případně uhradit dopravu. Prosíme uveďte v takovém případě zdůvodnění svého požadavku  v přihlášce.

Seminář se bude konat ve středisku ekologické výchovy SEVER. Více informací najdete na jeho webu: http://sever.ekologickavychova.cz/sever-horni-marsov/

Otevřený prostor: Podnikání pro lidi a planetu organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií (v rámci projektu SUSY – SUstainable and SolidaritY economy, www.solidarni-ekonomika.cz), P3 – People, Planet, Profit a Katedrou environmentálních studií FSS MU.

Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček. Více informací o semináři žádejte u Nikoly Fouskové (603 863 351) či na e-mailu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (tam také posílejte přihlášky). Těšíme se na vás!

Názvy příloh:
Stáhnout (prihlaska_0S17.doc)prihlaska_0S17.doc[ ]112 Kb
 
Uživatel
Anketa
Jak jste získali informaci o těchto stránkách