VyVážení BuďSOBí příznivci,

zde je pár hlavních bodů, o čem šla řeč na minulém setkání:

 

- Výsledky hlasování:

Byly shrnuty výsledky "všeBuďSOBího internetového hlasování", zda dát ano návrhu "Druhy členství, práv a povinností". Někomu mohl tento krok připadat jako zbytečný krok k formalizování naší neformalizované skupiny. Nicméně kdo zná teorii vývoje lidských skupin se nepodiví, pač je to vcelku v souladu s přirozeným chodem věcí. Své "ano" řeklo 16 lidí, své "ne" řekli 3.

 

- Volba Bose:

Pro Vildu zvedli ruce všichni přítomní, jelikož není koho povolanějšího. Přispěl k tomu možná také fakt, že se Vilda zavázal, že celé jeho funkční období bude chodit bos.

 

- Sobí průvodce:

K funkci byli povoláni Dita, Zu a Zlatka - budou se věnovati a pečovati o nově příchozí sobí obchodníky.

 

No a pak šla řeč různými směry, o kterých snad až osobně..

Na další setkání se těší

 

HejKej