Vážení přátelé starých odrůd ovocných stromů, lučních sadů a velkých ovocných stromů,

obracím se na vás v následující věci.

Zhruba od února roku 2015 vedeme jednání s Ministerstvem zemědělství České republiky

(MZe) a později i s představiteli různých odborů Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu

zemědělského (ÚKZÚZ). Jednáme o nové formě i obsahu „registrace“ odrůd jako nutné

podmínky uvádění do oběhu (= množení a prodej školkaři). Stávající systém spočíval v tom,

že školkař měl popis odrůdy u sebe a na požádání jej předložil. Obsah ani forma popisu

odrůdy nebyla stanovena. Školkař nahlásil pouze jméno odrůdy a počet kusů kolik jí bude

množit.

Tento systém nemůže dále pokračovat. Nařízení Evropské komise požaduje od členských

států aby odrůdy měly buď úřední popis (=je přímo vytvořen státním úřadem) nebo alespoň

úředně uznaný popis (=vytvoří jej někdo jiný, ale státní úřad jej uzná). Od 1.1.2017 musí být

toto zavedeno i u nás. Až potud s tím nemáme problém, povede to jistě ke zkvalitnění trhu

se školkařskými výpěstky.

Původní postoj ÚKZÚZ byl, že se do nového systému zavede jen minimum odrůd. To by

znamenalo skok zpět minimálně o 15 let. Desítky odrůd, které byly pracně zavedeny do

množení, by rázem nemohlo být množeno.

Postupným jednáním se povedlo tento přístup změnit. Konečně v srpnu 2015 se povedlo i

dohodnout strukturu a obsah úředně uznaného popisu. Aby se vše stihlo připravit i do

legislativního procesu měly by být úředně uznané popisy hotové do 15.12. 2015.Nyní se dostávám k jádru věci. Odhaduji, že bude třeba popsat cca 1000 odrůd od všech

druhů ovocných stromů, kterými se zabýváme. Dále odhaduji, že náklady na jeden úředně

uznaný popis budou asi 500,- Kč.

Poptávali jsme prostředky na tuto činnost přímo na MZe i na MŽP. Zásadním problémem je,

že jak se vlekla jednání, mají obě ministerstva pro rok 2015 již rozděleny prostředky

použitelné pro daný účel. Odtud pomoc nepřijde.

Inspirovalo mě to k malému testu, jak velká a jak odhodlaná je vlastně zájmová skupina,

která fandí starým odrůdám. Chtěl bych vás všechny poprosit o zaslání finančního daru

v minimální výši 500,- Kč, který umožní sestavit úředně uznaný popis alespoň pro jednu

odrůdu. Pokud budete chtít přispět i více určitě můžete.

Prostředky zasílejte na účet: 754594036/5500 pod variabilním symbolem 151215

Do zprávy pro příjemce můžete napsat jméno odrůdy nebo odrůd, na které by jste chtěli

příslušné prostředky věnovat.

Pokud nám na mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. pošlete svoje nacionále (= jméno, příjmení,

trvalé bydliště a rok narození) + specifický symbol pod kterým jste platbu poukázali,

vystavíme vám sponzorskou smlouvu, kterou můžete uplatnit v rámci svého daňového

přiznání. Do mailu můžete také napsat, zda chcete být informování o tom, jak to všechno

dopadlo.

Tuto výzvu prosím rozšiřujte mezi všechny lidi, o kterých víte, že jim záleží na uchování

starých odrůd. Jsem ohromě zvědavý, jestli se podaří nalézt alespoň 1000 lidí ochotných

věnovat 500,-Kč na jejich záchranu.

Na závěr ještě dva kontakty:

Ing. Zdeněk Trnka má na starosti problematiku na MZe ČR: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Ing. Radmila Šfaříková je ředitelkou národního odrůdového úřadu spadajícího pod ÚKZÚZ

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pokud by jste chtěli klást otázky, zda a jak se připravuje legislativní úprava pro množení

starých a krajových třeba i konkrétních odrůd, můžete jim poslat na toto téma dotaz.

Pokud by jste chtěli klást dotazy mě tak jsem vám k dispozici na výše uvedeném e-mailu

nebo na telefonním čísle 777086620.

Díky a s pozdravem

Martin Lípa