Letní škola soběstačnosti patří všem, koho láká dosažení alespoň částečné soběstačnosti v zásobování potravinami, vodou a energií, kdo nechce být stále závislý na dodávkách paliv, na světových cenách surovin a na průmyslově zpracované stravě. Teoretický výklad doplní řada konkrétních praktických příkladů, ukázek a exkurzí do míst, kde se teorie již stala skutečností. Letní školu pořádá Ekologický institut Veronica v termínu 31. 8. - 4. 9. v Hostětíně (Bílé Karpaty).

Přihlásit se můžete zde:

http://hostetin.veronica.cz/letni-skola-sobestacnosti?gd_formular=1#reg

 

Na setkání se těší

 

Eliška Suchanová