Milí podporovatelé Iniciativy,

s radostí vám oznamujeme vznik organizace rodičů, pokud máte zájem o
členství nebo aktivní podíl v této orgarnizaci, prosíme dejte nám vědět a
budeme vás brzy kontaktovat. Pokud máte jakékoli náměty na podobu této
organizace, dejte vědět.

---

Fórum rodičů je organizace rodičů, kteří se zajímají o vzdělávání svých
dětí.

Je otevřené členství rodičů dětí ve školách nebo rodičovských organizací
při školách.

Podporuje hlas rodiče, zákonnného zástupce (i dítěte) ve vzdělávání - v
základních, mateřských i středních školách.

Záměrem je dialog rodičů a institucí státu, které mají vliv na vzdělávání.

---

Pomáháme rodičům dětí ve školách, dialogu rodičů a škol.

Podporujeme rodiče ve školských radách a sdružení rodičů při školách.

Usilujeme větší míru zapojení dětí do rozhodování o průběhu jejich
vzdělávání.

---

Základním východiskem je Listina základních lidských práv a svobod, článek
32(4) "Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na
rodičovskou výchovu a péči."

---

Fórum rodičů vychází ze zkušenosti Iniciativy rodičů, kteří usilovali o
dialog k zavádění plošného testování žáků www.stopplosnetestovani.webnode.cz.
Plošné testování proběhlo v některých školách i přes nesouhlas rodiče.
Iniciativě se podařilo získat více než 1000 podpisů a v médiích upozornit
na rizika plošných testů


Více zde:

http://forum-rodicu.webnode.cz/
http://forum-rodicu.webnode.cz/kontakt/
<http://forum-rodicu.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=http%3A%2F%2Fforum-rodicu.webnode.cz%2F>