Profesor Stanislav Grof (*1931) je světoznámým průkopníkem na poli psychiatrie, transpersonální psychologie a výzkumu léčivého potenciálu mimořádných stavů vědomí, navozovaných psychedelickými látkami i rozličnými jinými metodami. I v třiaosmdesáti letech stále vyučuje na univerzitách a vede prožitkové semináře po celém světě. Zde jsou odkazy na velice komplexní a skvěle formulovaný rozhovor s ním pro společensko-ekologický časopis Sedmá generace. Doporučujeme!!!

Je začátek nového roku a to je čas, kdybychom měli zhodnotit co se stalo a jaké změny nás čekají letos. Rád bych zde upozornil na několik vlastních postřehů:

Nový občanský zákoník – V souvislosti s novým občanským zákoníkem mne nejvíc zaujalo to, že novostavbu nebude již možné samostatně registrovat v katastru nemovitostí a stavba tak bude automaticky zvyšovat hodnotu pozemku. A tady pozor! Pokud si chcete půjčit na stavbu od banky a ručit pozemkem pod stavbou, nedělejte to! Ve finále byste neručili pouze pozemkem, ale i nemovitostí před dokončením, tedy částkou několikanásobně vyšší! Pokud jste vzali půjčku již dříve a nestihli jste kolaudaci v loňském roce, týká se Vás to také!

Zajímavé Tomášovo zamyšlení s písní KIUWATE LENNO LENNO MAUWATE, HAYANOU, HAYANOU, HAYANOU

http://youtu.be/jIhFGnPzeew

Kniha Jurgena Tautze „Fenomenální včely“ pohlíží nově na kolonii včel (nebo jiného sociálního hmyzu) jako na tzv. „super organismus“. Jedná se o skupinu organismů, která se jako celek chová jako další samostatný organismus. Podstatné je to, že jednotliví členové společenstva jsou stejného druhu, vykonávají však odlišné úkoly. Včely se např. dělí do kast (matka, dělnice, trubci), které se liší svým významem, určením, funkcí. Ještě více kast existuje u mravenců. Ale i v rámci jednotlivých kast, především u dělnic, se liší úkoly, které jednotlivci vykonávají. Tímto se členové superorganismu nápadně podobají buňkám v těle. Ačkoli jsou stejného původu, každá má svoji funkci, svoje určení. Dohromady to všechno tvoří žijící bytost.