převzato z rozesílky Tomáše Fialy:

Asi jste už slyšeli o chystané Transatlantické dohodě (TTIP - (Transatlantic Trade Investment Partnerhip). O volném obchodu mezi EU a USA.

Moc se o tom nemluví, přitom by to mohlo mít v řadě oblastí nedozírné následky.

V Praze se má 29. září konat konference na toto téma.

 

Transatlantická dohoda (TTIP) – některé odkazy

Názorné video (v angličtině se srozumitelnými obrázky)

https://www.youtube.com/watch?v=Y4OQeekSD6s

Materiály v češtině


blogy Nadi Johanisové (s řadou odkazů)


http://johanisova.blog.ihned.cz/c1-61512560-transatlanticka-dohoda-chysta-se-privatizace-evropske-legislativy

http://johanisova.blog.ihned.cz/c1-62189580-jeste-jednou-k-transatlanticke-dohode

rozhovor s Naďou Johanisovou v časopise A2

http://a2larm.cz/2014/04/vedeme-zapas-o-svet-rozhovor-s-nadou-johanisovou/

článek Jaroslava Fialy

http://a2larm.cz/2014/04/k-certu-s-transatlantickou-smlouvou/

články v Britských Litech


http://blisty.cz/art/71238.html

http://blisty.cz/art/70871.html

články Ilony Švihlíkové


http://www.blisty.cz/art/71451.html

http://www.blisty.cz/art/73260.html

komentář europoslance Pavla Poce

http://denikreferendum.cz/clanek/17782-transatlanticke-partnerstvi-dabel-skryty-v-detailech

analýza rizik přijetí smlouvy - materiál Hnutí Duha

www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2014/06/ttip_diplomacie_vsedniho_zivota.pdf

Článek Tomáše Tožičky z Deníku Referendum

http://denikreferendum.cz/clanek/18017-zatnout-ttipec


Materiály v angličtině


Gestetter, C., Mehling, M., Eberle, A., Salés, K.: Legal implications of TTIP for the acquis communautaire in ENVI relevant sectors, European Commission DG Internal Policies 2013

www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2013/507492/IPOL-ENVI_ET%282013%29507492_EN.pdf

veřejná konzultace (do 13/7)

http://trade.ec.europa.eu/consultations/index.cfm?consul_id=179

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch

Petice proti dohodě


http://www.no2isds.eu/

petice našim europoslancům (zatím žalostně málo signatářů)

https://secure.avaaz.org/en/petition/Europoslanci_Ceske_republiky_Reknete_ne_TAFTA_brante_obcany_sve_zeme_1/?sjJJEgb

https://www.campact.de/ttip/appell/teilnehmen/

https://secure.avaaz.org/en/petition/Stop_the_EUUS_free_trade_agreement/?pv=17&mobile=1

http://freihandelsabkommen.at/

http://action.sumofus.org/a/tpp-lawsuits/?sub=homepage

https://www.attac.de/sign-against-ttip

http://petitions.moveon.org/sign/stop-the-trans-pacific?source=s.fwd&r_by=10080521

Tento web využívá pro svoji funkci cookies. Dalším používáním webu s jejich využitím souhlasíte. Další informace a pravidla jsou uvedeny zde. Informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny zde.

Provozovatel systému ani redakce nenese žádnou zodpovědnost za články, obsah článků, komentářů ke článkům a diskuse ve Fóru, které vyjadřují názory autorů a nemusí se vždy shodovat s názorem redakce či provozovatele.
Odpovědnost za obsah příspěvků nesou vždy jejich autoři.