Ahoj,

Připomínám opět důležitou schůzi v domě U Beránka (Krajinská 35, České Budějovice) ve středu 7.12. od 18:00.

Na minulé schůzi jsme měli opravdu velmi bohatý stůl, který působil reprezentativně. Schůze byla natáčena ČT pořadem Gejzír. Budou Vánoce, takže bych si přál ať na to navážeme i tentokrát. :)

Dále jsme rozjeli spolupráci s Fér Café, postupně se přidala i Impala, předali část členských kartiček a začali se zamýšlet nad posláním a lepší organizací věcí v BudSobu.

Takže témat je hodně, bude co probírat, o čem diskutovat a následně hlasovat a věřím, že bude i co měnit.

zápis z minulé schůze je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=561:zapis-budsob-2112016&catid=34:kdo-jsme&Itemid=28

Zamyšlení se nad posláním a smyslem BudSobu a ekonomických alternativ vůbec je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=563:budsob-ekonomika-te-a-v-budoucnosti&catid=62:filozoficka-zamyleni&Itemid=128

Návrh nové, lepší a uchopitelnější organizace, včetně nové funkce "předsedy" a pravidelného členského poplatku v Sobech (200 - 500 Sobu / rok) je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=566:budsob-druhy-lenstvi-prav-a-povinnosti-navrh&catid=34:kdo-jsme&Itemid=28

K členskému příspěvku jen poznámka - prakticky by to mohlo fungovat tak, že se na začátku roku vygenerují transakce všem LETS uživatelům (aktivním i pasivním) ve výši minimálního příspěvku (např 200 Sobů) a ti budou mít za povinnost ji do určité doby (např. do měsíce) potvrdit, pokud tak neučiní někteří z "brokerů" je budou kontaktovat a zjišťovat důvody a orpovídajícím způsobem reagovat. Dále pak bude možnost přispět dobrovolně i libovolnou vyšší částku. Zároveň to bude způsob jak odlišit ty, kteří LETS chtějí používat a ty, kteří nikoliv.

Ještě chci poděkovat za dobrovolné příspěvky, které přišli v průběhu listopadu, celkem se vybralo 1177 Sobů a tato částka byla rozdělena mezi ty, kteří se momentálně starají o chod - Vildu, Honzu,  Zuzku a Zlatce za newsletter.
Částka je sice na naše poměry vysoká, ale opět platí, že se na ní složilo cca 10 lidí z 80 aktivních, takže mi z toho plyne, že princip dobrovolnosti by měl být částečně zachován, ale pokud je jediným zdrojem dochází k nerovnoměrnému rozložení zátěže mezi členy a většina lidí se "veze", takže by dle mého názoru neměl být jediným zdrojem (proto viz návrh v předchozím odstavci).

Dále byly z velké části vybrány prostředky na výrobu kartiček a předány (ve výši 400 Sobů) Karlovi Palušovi, který se o výrobu a návrh staral.

Máme toho hodně, schůze bude možná zlomová, proto prosím abychom dorazili v co nejhojnějším počtu, s mnoha produkty k výměně a včas!! :)

Na programu je:

- přivítání nových členů

- diskuze o nové organizaci funkcí a povinném ročním poplatku

- diskuze o návrhu rordělení funkcí, hledání zájemců

- předávání produktů v LETSu, hledání nového nadšence pro tvorbu Newsletterů v LETSu

- předávání členských kartiček (kdo má foto) a aktuální informace o možnosti jejich využití a o jejich dalším rozvoji

- nové nápady na aktivity BudSobu

... a co koho napadne :)

 

zdravím, Vilda