Listopadové setkání v Cassiopeie se konalo za bohaté účasti starších i novějších členů. V kostce se řešilo následující:

- přivítání nových členů
- neplatiči ve Fér Café: prosím ty, kteří ještě neposlali platbu, aby to co nejdříve napravili.
- nevyzvednutí domluvené práce u Lídy Lettové
- jak to chodí s členskými kartičkami
- Ditin nápad na vánoční trh a ponouknutí k soběstačnému obstarání vánočních dárků

S pomocí dalších sobích průvodkyň sepsala

Zuzka