Hlavní

Naposledy přidané

Oblíbené

 

BuďSOB (neboli Buď soběstačný!)

– je prostor pro názorové setkávání lidí z jižních Čech, kteří si nemyslí, že současný svět se ubírá zrovna nejšťastnějším směrem a chtějí hledat fungující a smysluplné alternativy

- hlavním cílem je spojování lidi (tzv. „kulturně kreativních“) a posilování lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin, služeb, energie...)

Aktivity BuďSOBu:

1. Provozování webových stránek BUDSOB.CZ, s cílem sdílet informace a zkušenosti.

2. Uvedení v život alternativní měny - místního systému výměnného obchodu (viz. záložka LETS), umožňující bez použití klasických peněž výměnu:

a.      produktů (např. domácí ovoce, zelenina, mléčné výrobky, pečivo, kosmetika, rostliny, ruční práce…)

b.      zkušeností (např. restaurování, včelařství, tanec, zpěv, pěstitelství, chov zvířat, konzervování bez konzervantů, vaření…)

c.     služeb (např. architektonické poradenství, IT služby, masáže, opravy elektrospotřebičů, opravy nábytku, EFT terapie, pronájem dílny, čajový obřad aj.)

d.      času (lidé si navzájem ve skupině věnují čas - např. práce na poli, tvoření rákosové střechy, stáčení medu, těžba dřeva, zpracování produktů, oprava maringotky aj.)

 

3. Pořádání akcí (besedy, open space – otevřený prostor, přednášky…) podporující myšlenku lokální soběstačnosti a poukazující na to, že každý má možnost měnit svět.

Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme, čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme náš čas… Tomu přitakáváme, to podporujeme, to živíme. Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší představou, jak by měl svět vypadat? "

S kulturně kreativními lidmi, kteří tvoří prostor BuďSOBěstačný se můžete osobně potkat na pravidelných setkání v Českých Budějovicích nebo (viz. aktuální články)

Vítejte na stránkách skupiny Lokální soběstačnost

Jihočeská KPZ

Přátelé,

dávám na vědomí, že jsme letos na podzim v kraji mezi Strakonicema a Vimperkem založili KPZku, neboli skupinu Komunitou Podporovaného Zemědělství - více obecných informací o KPKách viz www.kpzinfo.cz.

My jsme cca 15ti členná skupinna odběratelů lokální biozeleniny v čele s biozemědělcem Mírou Koubou ze Lčovic. Pěstovat se bude na jeho políčkách čítajících celkem asi 600 metrů. Pro zeleninu se bude jezdit 1x za 14 dní od června do března. Podíl se platí předem v korunách (zatím:) a část si ho lze na poli odpracovat. Součástí bude i nějaký výměnný obchod mezi členy.

V r. 2017 nás čeká zkušební rok a na základě dílčích úspěchů a krachů budeme systém dále ladit.

Protože země je právě teď zmrzlá a nedá se v ní šťourat, vrtáme se alespoň v informacích o KPZ.
A byli jsme požádáni, abysme si to nenechali pro sebe...
Takže 14. 12. ve Strakonicích od 18h v bývalém Baobabu bude o naší KPZ beseda (pozvánka v příloze).
Jste na ni srdečně zváni.
Naviděnou
Tomáš Hauser (Mít rád), Vacov

Názvy příloh:
Stáhnout (Zelené otazníky - prosinec 2016.pdf)Zelené otazníky - prosinec 2016.pdf[ ]201 Kb
 

BuďSob - schůze 7.12.2016

Ahoj,

Připomínám opět důležitou schůzi v domě U Beránka (Krajinská 35, České Budějovice) ve středu 7.12. od 18:00.

Na minulé schůzi jsme měli opravdu velmi bohatý stůl, který působil reprezentativně. Schůze byla natáčena ČT pořadem Gejzír. Budou Vánoce, takže bych si přál ať na to navážeme i tentokrát. :)

Dále jsme rozjeli spolupráci s Fér Café, postupně se přidala i Impala, předali část členských kartiček a začali se zamýšlet nad posláním a lepší organizací věcí v BudSobu.

Takže témat je hodně, bude co probírat, o čem diskutovat a následně hlasovat a věřím, že bude i co měnit.

zápis z minulé schůze je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=561:zapis-budsob-2112016&catid=34:kdo-jsme&Itemid=28

Zamyšlení se nad posláním a smyslem BudSobu a ekonomických alternativ vůbec je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=563:budsob-ekonomika-te-a-v-budoucnosti&catid=62:filozoficka-zamyleni&Itemid=128

Návrh nové, lepší a uchopitelnější organizace, včetně nové funkce "předsedy" a pravidelného členského poplatku v Sobech (200 - 500 Sobu / rok) je zde: http://budsob.cz/domains/budsob.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=566:budsob-druhy-lenstvi-prav-a-povinnosti-navrh&catid=34:kdo-jsme&Itemid=28

K členskému příspěvku jen poznámka - prakticky by to mohlo fungovat tak, že se na začátku roku vygenerují transakce všem LETS uživatelům (aktivním i pasivním) ve výši minimálního příspěvku (např 200 Sobů) a ti budou mít za povinnost ji do určité doby (např. do měsíce) potvrdit, pokud tak neučiní někteří z "brokerů" je budou kontaktovat a zjišťovat důvody a orpovídajícím způsobem reagovat. Dále pak bude možnost přispět dobrovolně i libovolnou vyšší částku. Zároveň to bude způsob jak odlišit ty, kteří LETS chtějí používat a ty, kteří nikoliv.

Ještě chci poděkovat za dobrovolné příspěvky, které přišli v průběhu listopadu, celkem se vybralo 1177 Sobů a tato částka byla rozdělena mezi ty, kteří se momentálně starají o chod - Vildu, Honzu,  Zuzku a Zlatce za newsletter.
Částka je sice na naše poměry vysoká, ale opět platí, že se na ní složilo cca 10 lidí z 80 aktivních, takže mi z toho plyne, že princip dobrovolnosti by měl být částečně zachován, ale pokud je jediným zdrojem dochází k nerovnoměrnému rozložení zátěže mezi členy a většina lidí se "veze", takže by dle mého názoru neměl být jediným zdrojem (proto viz návrh v předchozím odstavci).

Dále byly z velké části vybrány prostředky na výrobu kartiček a předány (ve výši 400 Sobů) Karlovi Palušovi, který se o výrobu a návrh staral.

Máme toho hodně, schůze bude možná zlomová, proto prosím abychom dorazili v co nejhojnějším počtu, s mnoha produkty k výměně a včas!! :)

Na programu je:

- přivítání nových členů

- diskuze o nové organizaci funkcí a povinném ročním poplatku

- diskuze o návrhu rordělení funkcí, hledání zájemců

- předávání produktů v LETSu, hledání nového nadšence pro tvorbu Newsletterů v LETSu

- předávání členských kartiček (kdo má foto) a aktuální informace o možnosti jejich využití a o jejich dalším rozvoji

- nové nápady na aktivity BudSobu

... a co koho napadne :)

 

zdravím, Vilda

 

O strachu a odvaze

Doporučuji článek z družstevních Kulturních novin o tom, co se může a nemusí stát, když neuposlechnete nařízení vyšší autority, s kterým se nedokážete ztotožnit. Aktuální v pohnuté protektorátní době stejně jako v naší svobodné společnosti:

http://www.kulturni-noviny.cz/nezavisle-vydavatelske-a-medialni-druzstvo/archiv/online/2016/46-2016/poctenicko-duverny-archiv

Jde o úryvek z pamětí Ladislava Feierabenda Politické vzpomínky, neobyčejně lidsky a čtivě psaného pojednání o událostech od srpna 1938 do dubna 1948 z pohledu protektorátního a exilového ministra zemědělství. Je to stejný Feierabend, který sepsal historii Zemědělského družstevnictví v Československu do roku 1952. Zájemcům mohu knihy zapůjčit.

 

BudSob - Ekonomika teď a v budoucnosti

Nejprve vysvětlím o čem vlastně článek je.

Jak jsem již nadhazoval v posledním zápise, zamýšlím se nad smyslem a posláním našich aktivit v BuďSobu. Toho zda to co děláme má smysl, případně jaký. A jak to co děláme zefektivnit, zlepšit.

Z mých úvah vznikl několika stránkový dokument (a pořád mám pocit, že v něm mnoho chybí:)), který přikládám na stránkách v příloze a tady z něj posílám takový stručný výtah. Koho by to zaujalo doporučuji přečíst i celý text dokumentu, kde je uvedeno i z čeho u těchto úvah vycházím.

Závěrem jsem došel k tomu, že to co děláme má smysl, ale měli bychom si dát pozor abychom nešli bezmyšlenkovitě proti všemu "normálnímu" či běžnému. Současný systém (ekonomický i politický) má jistě (jako každý systém) mnoho nedostatků, ale také má mnoho velikých pozitiv,  které bychom se neměli snažit nevidět.

Peníze nejsou zlo. Stejně tak znalost toho co chceme, jasně definované cíle, schopnost jít za nimi, či mít pravidla spolupráce a fungování nejsou nic špatného. A také jasně rozdělené zodpovědnosti a odměny za funkce.

To že nemáme jasná pravidla fungování a hlavně rozhodování, vše je na principu domluvy a dobrovolnosti a máme jen velmi vádní společné cíle, které stejně dodržujeme jen z malé části - je dle mého názoru něco, co nám velmi chybí, vytváří nejistotu a chaos a zbytečně nás to oslabuje. Ale o tom (spolu s konkrétními návrhy) v dalších článcích... :)

Nyní již text a prosím o Vaše postřehy či připomínky.

 

Co je naší hnací silou?

Člověk má touhu poznávat něco dalšího, hledá to, co ho přesahuje kdykoliv k tomu má možnost, tuto možnost my nyní máme. Ano současná ekonomika naplnila mnohé naše potřeby, jsme svobodni od nedostatku a od hladu. Ale je to důvod se zastavit? Je možné, aby nás dostatek příjemných fyzických prožitků jako je jídlo, odpočinek atd. doopravdy uspokojil? Myslím, že ne, když máme dostatek jídla, chceme lepší jídlo, když máme možnosti snadné přepravy autobusem, automobilem chceme ještě snadnější, ještě luxusnější, …

Pořád chceme víc a víc a víc.
Velmi se to blíží chování někoho kdo je závislý, tomu také neustále klesá tolerance v tom smyslu, že si zvykne na určitou dávku např. drogy, ale ta už mu brzy nestačí, musí přidávat, aby měl zážitek, který zažil napoprvé, ale jeho tělo si zase zvykne, takže musí opět silnější dávku atd.


Možná z toho vznikla ta potřeba nekonečného ekonomického růstu? Který také nemá žádný strop, neexistuje žádná rovina uspokojení fyzických potřeb, skrze ekonomiku nikdy nenastane ten kýžený stav „blahobytu“ po kterém tak toužíme, protože když nám dá víc, zvykneme si na to a budeme chtít ještě víc.


Ve skutečnosti tato vize není špatná, ale je v ní omyl. Pokud jsou naše přání postaveny na touze, toho co bych mohl získat, bude vždy platit, že pokud budu mít více, budu chtít ještě více a tak pořád dokola. Je to neuspokojivé a neuspokojitelné.

Závěr - co s tím?

Ekonomika (ve smyslu kapitalistického systému) není zlo, které je třeba vymýtit, je to přirozená součást našeho života, která přináší mnohá pozitiva. Žijeme díky ní ve velkém, historicky nevýdaném přebytku všeho, co potřebujeme.


Zároveň, ale tržní ekonomika není svatým grálem, který by dokázal spasit vše v tomto světě a způsobit, že budeme všichni na věky šťastní… Pokud od ní čekáme toto, budeme zaručeně zklamaní a objeví se velká deziluze, což je možná jeden aspekt toho co se děje v současnosti.


Nedostatkem ekonomiky je, že přílišný blahobyt způsobuje degeneraci, tržní ekonomika v současné podobě tlačí na zisk, vše ostatní (včetně člověka samotného či přírody) je druhořadé. A člověk si zvykl být zbožím na stranu jednu (zaměstnanec) a konzumentem na stranu druhou (kdy konzumuje velmi pestrou a přebytkem oplývající nabídku zboží a služeb a nerozumí tomu, jak vznikly).
A zároveň je největší tlak kladen na zisk tady a teď, budoucí zdroje jsou až na druhém místě a o udržitelnosti tohoto fungování se již delší dobu vážné pochybuje, tím nebezpečnější může být tato degenerace či rozmazlenost.


Proto životně nutně potřebujeme tyto alternativy. Potřebujeme je pro udržení rozmanitosti, potřebujeme je, aby připomínali, že tržní ekonomika je pouze jeden z mnoha modelů, který má své výhody, ale i své chyby. Potřebujeme je, aby ukazovaly další cesty a zachovaly svobodnou možnost volby, tak aby každý měl, kromě možnosti zabezpečit své potřeby (a to i v situaci kdy jsou zdroje značně nestabilní) měl alespoň minimální možnost dělat i to co ho baví a v čem vidí smysl pro sebe i pro ostatní, aby každý měl možnost být šťastný…


Stabilní je vyrovnané, chceme-li stabilitu je potřeba vyrovnávat jednotlivé aspekty všech protipólů. Technokratická, tržní společnost zapomíná na lásku, soucit, čest, vděk. Kupředu staví vůli, energii, myšlení, boj, strach, kalkul. Alternativní ekonomika může zapomínat na vůli a energii, promyšlenost, cíl či efektivitu, naopak ale málokdy zapomene na morální a lidské hodnoty jako je láska, obětavost, soucit, štědrost.


Pokud má být něco trvalé, stabilní je nutné, aby to bylo vyrovnané, hravé nenásilné, ale zároveň cílevědomé, plné jasně zaměřené energie, pravdy, odvahy i lásky, soucitu či štědrosti. Toto je pro nás nelehký úkol. Ale bez jeho splnění stability, klidu, míru nedosáhneme. A málo sejde na tom, zda začneme toto hledat vně či uvnitř nás samých.

Proč to nebrat trochu méně vážně, vždyť přeci máme základní potřeby zabezpečené, za čím se pořád tak strašně honíme?

Proč z toho neustálého boje a soupeření (ať už ekonomického či vojenského) neudělat trochu víc hru a nevyzkoušet si jiné modely spolupráce?


Alternativní ekonomiky toto mohou nabídnout, i když  na druhou stranu někdy mohou mít tendenci sklouzávat do druhého extrému absolutního nicnedělání, odporu k jasným pravidlům, bezplánovosti či bezcílnosti, ale i to sem patří a můžeme se z toho poučit. Každý systém, než se vyváží, se kýve z jedné strany na druhou.


Nemá smysl chtít pořád víc a co nejrychleji, neuspokojí nás to, nemůže. Nebyly bychom mnohem spokojenější, kdybychom se trochu víc uvolnili v tom, co už máme? Za čím se vlastně ženeme, co je to co doopravdy chceme?


Vždyť přece štěstí a svoboda jsou přeci to hlavní, o co usilujeme, nebo ne?

Názvy příloh:
Stáhnout (Ekonomika teď a v budoucnosti.pdf)Ekonomika teď a v budoucnosti.pdf[Celý text]340 Kb
 
Uživatel
Anketa
Jak jste získali informaci o těchto stránkách