Hlavní

Naposledy přidané

Oblíbené

 

BuďSOB (neboli Buď soběstačný!)

– je prostor pro názorové setkávání lidí z jižních Čech, kteří si nemyslí, že současný svět se ubírá zrovna nejšťastnějším směrem a chtějí hledat fungující a smysluplné alternativy

- hlavním cílem je spojování lidi (tzv. „kulturně kreativních“) a posilování lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin, služeb, energie...)

Aktivity BuďSOBu:

1. Provozování webových stránek BUDSOB.CZ, s cílem sdílet informace a zkušenosti.

2. Uvedení v život alternativní měny - místního systému výměnného obchodu (viz. záložka LETS), umožňující bez použití klasických peněž výměnu:

a.      produktů (např. domácí ovoce, zelenina, mléčné výrobky, pečivo, kosmetika, rostliny, ruční práce…)

b.      zkušeností (např. restaurování, včelařství, tanec, zpěv, pěstitelství, chov zvířat, konzervování bez konzervantů, vaření…)

c.     služeb (např. architektonické poradenství, IT služby, masáže, opravy elektrospotřebičů, opravy nábytku, EFT terapie, pronájem dílny, čajový obřad aj.)

d.      času (lidé si navzájem ve skupině věnují čas - např. práce na poli, tvoření rákosové střechy, stáčení medu, těžba dřeva, zpracování produktů, oprava maringotky aj.)

 

3. Pořádání akcí (besedy, open space – otevřený prostor, přednášky…) podporující myšlenku lokální soběstačnosti a poukazující na to, že každý má možnost měnit svět.

Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme, čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme náš čas… Tomu přitakáváme, to podporujeme, to živíme. Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší představou, jak by měl svět vypadat? "

S kulturně kreativními lidmi, kteří tvoří prostor BuďSOBěstačný se můžete osobně potkat na pravidelných setkání v Českých Budějovicích nebo (viz. aktuální články)

Vítejte na stránkách skupiny Lokální soběstačnost

Jste tu poprvé?

Kontakt

Chcete-li nás kontaktovat a pro bližší informace pište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Jste tu poprvé?

Pokud jste tu poprvé a chcete se zapojit do spolupráce na našich stránkách je třeba se zaregistrovat, pomocí pravého menu.

 

Po registraci máte možnost editovat své nastavení v sekci

Dale máte po přihlášení možnost vždy za článkem - komentovat články a zapojit se do diskuze.

 

A nebo rovnou vstoupit do diskuzního fóra:

Pokud se přejete zapojit do našeho lokálního výměnného systému, využijte odkaz LETS v horní části obrazovky. Na následující stránce se dočtete detaily.

Otevření LETS

Pokud si přejete mít možnost editovat a přidávat články, zašlete prosím žádost na adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Při přidávání nových článků nezapomeňte vybrat sekci a kategorii pro článek,  a připadně ho Zobrazit na Titulní stráně:

Pokud by Vám chyběla potřebná sekce a kategorie v menu, napište žádost na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

U každého článku je také možné přidat přílohu:

- pod textem článku vyberte tlačítko "přidat přílohu"

- vyberte požadovaný soubor, nebo na něj vložte odkaz (typy souborů jsou z bezpečnostních důvodů omezeny, pokud by jste potřebovali povolit jiný typ souboru napište na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript )

- přidané přílohy jsou pak ke stažení pod článkem

Aktualizováno (Pondělí, 20 Březen 2017 16:25)

 

Publikováno: 4 roků 6 měsíců Od wild #10
wild's Avatar
dalsi komentar
Publikováno: 4 roků 6 měsíců Od wild #9
wild's Avatar
Po prihlaseni lze clanky komentovat

Manifest

Diskusní skupina "LOKÁLNÍ SOBĚSTAČNOST" dává prostor pro neformální
setkání lidí s různými zájmy (o přírodu, ekologii, politiku, výchovu
dětí, duchovno...), které spojuje úcta k morálním hodnotám a kteří
sledují společné cíle:
- posílení lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin,
služeb, energie, vzdělávání...),
- podpora lidí v regionu navzájem, jejich vzájemné propojení  a
informovanost,
- vytvoření možnosti pro navazování a udržování kontaktů pro přímou
nebo online výměnu produktů a zkušeností mezi lidmi,
- navazování a udržování kontaktů s podobně zaměřenými organizacemi v
rámci ČR i mimo ní.

Prostředkem k tomu má být shromažďování informací týkajících se
uvedených témat, sdílení těchto informací a usnadnění jejich
předávání.
Jde o vytvoření sítě lidí, kteří mají chuť vědomě podporovat a
pracovat na zušlechťování místa, kde žijí.

Kromě tohoto setkávání a diskuse na virtuální úrovni probíhají
pravidelná setkávání "naživo" , bližší informace na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Každý region disponuje obrovským potenciálem -  tj. tvořivou a
pracovní silou jeho obyvatel. Kdyby tento potenciál byl motivován
osobní angažovaností a plně využit, mohlo by to znamenat veliký posun
v úrovni a kvalitě života pro jeho obyvatele.

Nálada poslední dnů v naší společnosti nese jasnou zprávu: s dnešní
podobou světa není něco v pořádku.
Je to možná pocit bezmoci a často naší pohodlnosti, který nás přinutí
jen pokrčit rameny a jít s proudem. Ale my nejsme bezmocní!
Ovlivňovat současnou podobu světa můžeme velmi jednoduše, a to každý
den - svými každodenními rozhodnutími.
Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme,
čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme náš čas - tomu
přitakáváme, to podporujeme, to živíme.

Stojíme před důležitou otázkou: "Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší
představou, jak by měl svět vypadat? "

Každý den každý z nás tvoří svět pro další generace, pro naše děti...

Aktualizováno (Sobota, 17 Listopad 2012 11:44)

 
Uživatel
Anketa
Jak jste získali informaci o těchto stránkách