Hlavní

Naposledy přidané

Oblíbené

 

BuďSOB (neboli Buď soběstačný!)

– je prostor pro názorové setkávání lidí z jižních Čech, kteří si nemyslí, že současný svět se ubírá zrovna nejšťastnějším směrem a chtějí hledat fungující a smysluplné alternativy

- hlavním cílem je spojování lidi (tzv. „kulturně kreativních“) a posilování lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin, služeb, energie...)

Aktivity BuďSOBu:

1. Provozování webových stránek BUDSOB.CZ, s cílem sdílet informace a zkušenosti.

2. Uvedení v život alternativní měny - místního systému výměnného obchodu (viz. záložka LETS), umožňující bez použití klasických peněž výměnu:

a.      produktů (např. domácí ovoce, zelenina, mléčné výrobky, pečivo, kosmetika, rostliny, ruční práce…)

b.      zkušeností (např. restaurování, včelařství, tanec, zpěv, pěstitelství, chov zvířat, konzervování bez konzervantů, vaření…)

c.     služeb (např. architektonické poradenství, IT služby, masáže, opravy elektrospotřebičů, opravy nábytku, EFT terapie, pronájem dílny, čajový obřad aj.)

d.      času (lidé si navzájem ve skupině věnují čas - např. práce na poli, tvoření rákosové střechy, stáčení medu, těžba dřeva, zpracování produktů, oprava maringotky aj.)

 

3. Pořádání akcí (besedy, open space – otevřený prostor, přednášky…) podporující myšlenku lokální soběstačnosti a poukazující na to, že každý má možnost měnit svět.

Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme, čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme náš čas… Tomu přitakáváme, to podporujeme, to živíme. Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší představou, jak by měl svět vypadat? "

S kulturně kreativními lidmi, kteří tvoří prostor BuďSOBěstačný se můžete osobně potkat na pravidelných setkání v Českých Budějovicích nebo (viz. aktuální články)

Vítejte na stránkách skupiny Lokální soběstačnost

Schůzka BuĎSoBáků

Navrhovaný termín: 9. ledna - středa, 18hod

Kde: Kavárna Glance 4 ART, Kněžská 357/28, České Budějovice (na "soutoku" Hroznové a Kněžské)

Téma setkání: Vize a konkrétní cíle do roku 2013

Při meditování nad navrženým tématem fantazii nekroťte...

 

Termín i místo je první nástřel, v diskusi pod článkem případně navrhněte jinou alternativu.

Zde také předběžně potvrďte svou účast. Je zván kdokoli se zájmem o věc.

Aktualizováno (Sobota, 05 Leden 2013 20:39)

 

Publikováno: 4 roků 4 měsíců Od hejkej #32
hejkej's Avatar
... a Jarda, Martina a Petr taky dorazí. Se mnou a se Zlatkou taktéž počítejte. Večer na viděnou
Publikováno: 4 roků 4 měsíců Od PetraD #29
PetraD's Avatar
Já taky přijdu, aspoň na chvilku....ještě jsem poslední týden v práci, takže nemám problém :-)...teším se na viděnou, Petra
Publikováno: 4 roků 4 měsíců Od wild #28
wild's Avatar
Ahoj, u me ok:) Vilda

Trast pro ekonomiku a společnost

Opravdu stojí za to na stránkách www.thinktank.cz chvíli poserfovat... Ta chvíle stačí k tomu, aby si člověk uvědomil, že lokální soběstačnost, lokální ekonomika, alternativní ekonomické systémy a další podobná témata jsou už dlouho v naší zemi diskutována, že je mnoho lidí, kteří v tomto směru vidí (možná jedinou) naději, zkrátka že v tom člověk není sám.

TES např. natočil inspirativní dokument, který je ke shlédnutí na adrese:

http://is.muni.cz/el/1423/podzim2012/HEN617/um/LOCAL_AND_GLOBAL.avi.video?info#/-1/

A především nabízí velmi zajímavé semináře. Např.:

Otevřený prostor 2013: Růst či nerůst?
30. ledna – 3. února 2013 (středa večer až neděle ráno), Ekocentrum Sluňákov, Olomouc.

Je to kapánek z ruky.. Ale kdyby bylo víc zájemců tady na jihu, mohli bychom iniciovat uspořádání něčeho podobného někde poblíž...

 

Potraviny na pranýři

Pro ty z Vás, kteří stojíte dlouhé hodiny mezi regály v obchodech a studujete etikety na potravinách, jsou tu zajímavé stránky:

www.potravinynapranyri.cz/

Pomáhají nám najít potraviny nejakostní, falšované, nebezpečné... zkrátka všeljaký takový šlendrián

 

 

Zápisky z přednášky Nadi Johanisové

 

Přednáška Nadi Johanisové 3.12.2012 v Č. Budějovicích byla "očiotevírající". Stejně jako její kniha "Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem", která se skutečně čte jako po másle. Všem srdečně doporučuji.

Toto jsou mé chaotické poznámky z přednášky:

 

V posledních letech (po krizi v r. 2008) se začalo lámat paradigma neoklasické ekonomie - ukazuje se, že její poučky neplatí, je podlomena víra ve "svatou trojici": volný trh, ekonomický růst, dokonalou konkurenci.

Budoucnost spatřuje ve zvyšování soběstačnosti (energetická, peněžní, potravinová). Lokalizace dávána do kontrastu s pojmem globalizace.

Příklady alternativ, které zeslabují závislost na ekonomických systémech: banky JAK (bezúročné půjčky), místní měny, LETS systémy, KPZ - komunitou podporované zemědělství...

 

Nejdůležitější pojem přednášky: "sociální podnik" - rozhraní neziskovky a ziskového podniku - nejde zde primárně o zisk .

Podtržena důležitost obce - obec je vlastně (nebo může být) sociálním podnikem - v našich podmínkách mají obce obrovské možnosti a potenciál!

Ani stát není firma! Ale sociální podnik! Jsme to my - má sledovat veřejný zájem, ne ekonomický (to si dnes politici neuvědomují, stále přetrvává zbožštění peněz, ekonomického růstu - jako měřítka úspěchu a štěstí státu. Dnešní ekonomie nerozlišuje duchovní hodnoty, obnovitelnost apod. Bohatství se zredukovalo pouze na finance. Ale i nejbohatší státy mohou být chudé (např. jen 15% matek v USA své děti kojí).

Přítomnost se upřednostňuje před budoucností, tj. na svět se nahlíží z pohledu jednotlivce. Ale za 100 let budeme všichni mrtví - odtud nutnost hodnotit naše jednání z pohledu komunity, ta nezemře.

Jsme v situaci, kdy jsme otrhali jablka z nejnižších větví... Probíhá zběsilá honba za nerostnými surovinami - ale co nás to stojí!

 

Semináře: Otevřený prostor

Knihy: Ladislav Feierabend - "Zemědělské družstevnictví"; Tomáš Sedláček - "Ekonomie dobra a zla"...

Iniciativy, sdružení: www.thinktank.cz - Trast pro ekonomiku a společnost; Ekumenická akademie - pražská škola alternativ; Alternativa Zdola, Družstvo Autonapůl Brno, Kulturní noviny (kulturní družstvo), Obec Hostětín - a projekt Hostětínský mošt...

Ekonomičtí "disidenti": Richard Douthwaite, E. F. Schumacher...

 

Musíme začít v hlavě - nevěřit ekonomickým poučkám. Uvědomit si, že není jedno, kam dáváme své peníze. Prosperita lokality ("zdravost" místní ekonomiky) je dána tím, kolikrát se peníze v daném místě otočí, než odtečou pryč.

 

Aktualizováno (Sobota, 19 Leden 2013 15:33)

 
Uživatel
Anketa
Jak jste získali informaci o těchto stránkách