Hlavní

Naposledy přidané

Oblíbené

 

BuďSOB (neboli Buď soběstačný!)

– je prostor pro názorové setkávání lidí z jižních Čech, kteří si nemyslí, že současný svět se ubírá zrovna nejšťastnějším směrem a chtějí hledat fungující a smysluplné alternativy

- hlavním cílem je spojování lidi (tzv. „kulturně kreativních“) a posilování lokální soudržnosti a soběstačnosti (v oblasti potravin, služeb, energie...)

Aktivity BuďSOBu:

1. Provozování webových stránek BUDSOB.CZ, s cílem sdílet informace a zkušenosti.

2. Uvedení v život alternativní měny - místního systému výměnného obchodu (viz. záložka LETS), umožňující bez použití klasických peněž výměnu:

a.      produktů (např. domácí ovoce, zelenina, mléčné výrobky, pečivo, kosmetika, rostliny, ruční práce…)

b.      zkušeností (např. restaurování, včelařství, tanec, zpěv, pěstitelství, chov zvířat, konzervování bez konzervantů, vaření…)

c.     služeb (např. architektonické poradenství, IT služby, masáže, opravy elektrospotřebičů, opravy nábytku, EFT terapie, pronájem dílny, čajový obřad aj.)

d.      času (lidé si navzájem ve skupině věnují čas - např. práce na poli, tvoření rákosové střechy, stáčení medu, těžba dřeva, zpracování produktů, oprava maringotky aj.)

 

3. Pořádání akcí (besedy, open space – otevřený prostor, přednášky…) podporující myšlenku lokální soběstačnosti a poukazující na to, že každý má možnost měnit svět.

Každý den stojíme před desítkami voleb: co kupujeme, co konzumujeme, čemu věnujeme svou pozornost, čemu věnujeme náš čas… Tomu přitakáváme, to podporujeme, to živíme. Jsou naše rozhodnutí v souladu s naší představou, jak by měl svět vypadat? "

S kulturně kreativními lidmi, kteří tvoří prostor BuďSOBěstačný se můžete osobně potkat na pravidelných setkání v Českých Budějovicích nebo (viz. aktuální články)

Vítejte na stránkách skupiny Lokální soběstačnost

Svoboda ve společnosti

Jaroslav Dušek o vrozené svobodě:

https://www.youtube.com/watch?v=V-KdEz6S6wU

Karel Janeček o osobní svobodě a o možnosti dělat to co máme rádi.

https://www.youtube.com/watch?v=MDZFjOogaBg&feature=endscreen&NR=1

Jana Nováčková o způsobech výchovy

https://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=BnOLxfnMsnc&NR=1

Konference Svoboda NaŽivo II.

http://svobodanazivo.cz/

Aktualizováno (Sobota, 19 Leden 2013 15:46)

 

Demokracie a probíhající diskuze

Ahoj, předávám odkazy na diskuze, které se začaly rozvíjet na PF JČU, ale i na dalších fakultách okolo současného politicko-společenského systému:

http://www.facebook.com/events/389855794430168/

http://www.facebook.com/groups/mladizademokracii/

A pak si dovolím přihodit pár souvisejících úvah Václava Havla z roku 1978:

"Vedoucí obchodu se zeleninou umístil do výkladu mezi cibuli a mrkev heslo „Proletáři všech zemí, spojte se!“."
"Představme si nyní, že se v našem zelináři jednoho dne cosi vzbouří a on přestane vyvěšovat hesla jen proto, aby se zalíbil; přestane chodit k volbám, o nichž ví, že žádnými volbami nejsou; na schůzích začne říkat, co si opravdu myslí, a nalezne v sobě do­konce sílu solidarizovat se s těmi, s nimiž mu jeho svědomí velí se solidarizovat.Touto svou vzpourou zelinář vystoupí ze „života ve lži“; odmítne rituál a poruší „pravidla hry“; zno­vu nalezne svou potlačenou identitu a důstojnost; naplní svou svo

bodu. Jeho vzpoura bude pokusem o život v pravdě."

"Perspektiva „existenciální revoluce“ je – co do svých důsledků – především perspektivou mravní rekonstituce společnosti, to znamená radikální obno­vy autentického vztahu člověka k tomu, co jsem na­zval „lidským řádem“ (a co nemůže být suplováno žádným řádem politickým). Nová zkušenost bytí; obnovené zakotvení v univerzu; nově uchopená „vyšší odpovědnost“; znovu nalezený vnitřní vztah k druhému člověku a k lidské pospolitosti – to je zřejmě směr, o který půjde."

"Než statický soubor zformalizovaných organizací jsou lepší organizace vznikající ad hoc, prodchnuté zápalem pro konkrét­ní cíl a zanikající s jeho dosažením."

"Tyto struktury by měly vznikat samozřejmě „zdola“, jako výsledky autentické společenské „samo-organizace“, měly by žít ze živoucího dialogu se skutečnými potřebami, z nichž vznikly, a s jejich zánikem by měly i samy zanikat. Měly by mít velmi rozmanité a zvenčí minimálně regulované principy vnitřní výstavby; rozhodujícím kritériem této „sebe-konstituce“ by měl být její aktuální smysl, nikoli tedy pouhá norma."

"Princip kontroly a disciplíny by měl být vytěsňován spontánní lidskou sebekontrolou a sebekázní."

"Takováto představa systémových konsekvencí „existenciální revoluce“ výrazně přesahuje – jak je snad i z takto povšechného náčrtu patrné – rámec klasické parlamentní demokracie, jak se ve vyspělých západních zemích ustálila a jak v nich vždy znovu tak či onak selhává."

HAVEL, Václav. Moc bezmocných: Památce Jana Patočky. Hrádeček, říjen 1978.
Dostupné z: http://www.vaclavhavel.cz/ showtrans.php?cat=eseje&val=2_eseje.html&typ=HTML

 

Aktualizováno (Sobota, 19 Leden 2013 15:48)

 

Kde peníze jsou služebníkem, nikoli pánem

beseda v podání Nadi Johanisové, která se dlouhodobě zabývá hledáním ekonomických alternativ. Zblízka zná řadu zajímavých iniciativ jednotlivců, spolků, firem i družstev z naší republiky, Anglie, Španělska, věnuje se hnutí "nerůstu" (degrowth), ...

http://budsob.cz/images/NJ_3_12_12.jpg

Aktualizováno (Středa, 21 Listopad 2012 20:18)

 

Farma U Bychů - Brloh

Kdo: Libor Lev

Kde: Brloh  73

Kontakt: 606 176 088

Web: http://www.farmaubychu.cz/

Bio-produkty: hovězí maso, vajíčka, ovoce

Aktualizováno (Pondělí, 12 Listopad 2012 14:27)

 
Uživatel
Anketa
Jak jste získali informaci o těchto stránkách