Zajímavé odkazy

01. EYER, David. Stavební biologie, 2013, www.baubiologie.cz

02. CHYBÍK, Josef. Přírodní stavební materiály. 1. vydání Praha: Grada Publishing, 2009

03. MÁRTON, Jan. Stavby ze slaměných balíků. 1. vydání Liberec: vydáno vlastním nákladem, 2010

04. MINKE, Gernot. MAHLKE, Friedemann. Stavby ze slámy. 1. české vydání Ostrava: Nakladatelství HEL, 2009

05. NAGY, Eugen. Manuál ekologickej výstavby. 2. vydání Olomouc: Vydavatelství Permaskultura (CS), 2007

06. POSPÍŠIL, Jan. Asistované stavění, 2013, http://www.svepomocnastaveni.cz