Buddhista Libor Malý - prodal své servery Jobs.cz a Práce.cz (údajně za cca 900 mil. korun) a jde si za svou myšlenkou, ve které vidí smysl a budoucnost: BARTEROVÝ OBCHOD.

Internetové stránky, které výměnu (ovšem pojímanou spíše jako DAR) reálně umožňují, jsou už funkční: hearth.net

Na stránkách občanského sdružení Adato Paradigma lze proniknout hlouběji do filozofie projektu: http://adato.cz

Více o barterových obchodech: http://ekonom.ihned.cz/c1-55489250-svet-bez-penez-utopie-nebo-budoucnost

 

 

 

Přednáška Nadi Johanisové 3.12.2012 v Č. Budějovicích byla "očiotevírající". Stejně jako její kniha "Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem", která se skutečně čte jako po másle. Všem srdečně doporučuji.

Toto jsou mé chaotické poznámky z přednášky:

 

V posledních letech (po krizi v r. 2008) se začalo lámat paradigma neoklasické ekonomie - ukazuje se, že její poučky neplatí, je podlomena víra ve "svatou trojici": volný trh, ekonomický růst, dokonalou konkurenci.

Budoucnost spatřuje ve zvyšování soběstačnosti (energetická, peněžní, potravinová). Lokalizace dávána do kontrastu s pojmem globalizace.

Příklady alternativ, které zeslabují závislost na ekonomických systémech: banky JAK (bezúročné půjčky), místní měny, LETS systémy, KPZ - komunitou podporované zemědělství...

 

Nejdůležitější pojem přednášky: "sociální podnik" - rozhraní neziskovky a ziskového podniku - nejde zde primárně o zisk .

Podtržena důležitost obce - obec je vlastně (nebo může být) sociálním podnikem - v našich podmínkách mají obce obrovské možnosti a potenciál!

Ani stát není firma! Ale sociální podnik! Jsme to my - má sledovat veřejný zájem, ne ekonomický (to si dnes politici neuvědomují, stále přetrvává zbožštění peněz, ekonomického růstu - jako měřítka úspěchu a štěstí státu. Dnešní ekonomie nerozlišuje duchovní hodnoty, obnovitelnost apod. Bohatství se zredukovalo pouze na finance. Ale i nejbohatší státy mohou být chudé (např. jen 15% matek v USA své děti kojí).

Přítomnost se upřednostňuje před budoucností, tj. na svět se nahlíží z pohledu jednotlivce. Ale za 100 let budeme všichni mrtví - odtud nutnost hodnotit naše jednání z pohledu komunity, ta nezemře.

Jsme v situaci, kdy jsme otrhali jablka z nejnižších větví... Probíhá zběsilá honba za nerostnými surovinami - ale co nás to stojí!

 

Semináře: Otevřený prostor

Knihy: Ladislav Feierabend - "Zemědělské družstevnictví"; Tomáš Sedláček - "Ekonomie dobra a zla"...

Iniciativy, sdružení: www.thinktank.cz - Trast pro ekonomiku a společnost; Ekumenická akademie - pražská škola alternativ; Alternativa Zdola, Družstvo Autonapůl Brno, Kulturní noviny (kulturní družstvo), Obec Hostětín - a projekt Hostětínský mošt...

Ekonomičtí "disidenti": Richard Douthwaite, E. F. Schumacher...

 

Musíme začít v hlavě - nevěřit ekonomickým poučkám. Uvědomit si, že není jedno, kam dáváme své peníze. Prosperita lokality ("zdravost" místní ekonomiky) je dána tím, kolikrát se peníze v daném místě otočí, než odtečou pryč.

 

Bitcoin je internetová open-source měna, která funguje jako zcela decentralizovaná P2P síť. Klade si úkol vytvořit měnu, jejíž celkový objem je předem znám a definován matematickými zákony, čímž není padělatelný jednotlivci ani vládami, a současně síť, pomocí níž probíhá vlastní pohyb peněz jen za minimální nebo zanedbatelné náklady.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bitcoin

 

Tato přednáška byla jedna z prvních věcí, která mě nakopla, začal jsem o věci přemýšlet a jedinou šanci pro dnešní společnost vidět v cestě k soběstačnosti. V přednášce jde o tzn. fyzickou ekonomii - o vysvětlení finanční krize a o tom, jak z toho ven. Tady je ten odkaz na shlédnutí: http://dokumentarni.tv/penize-ekonomika/andreas-clauss-penize-a-pravo-geld-und-recht nebo na stáhnutí: http://www.ulozto.cz/xC1KwiP/andreas-clauss-penize-a-pravo-21-ii-2009-azk-crashkurs-geld-und-recht-cz-titulky-avi

 

A zde víceméně stručné shrnutí a vypíchnutí důležitých závěrů, o kterých mluví Andreas Claus:

 

Systematické přerozdělení majetku od chudých k bohatým – to je úloha moderních finančních služeb.

 

Příčinou jakékoliv bankovky je úvěr, který si někdo vzal. Kdyby existovala schopnost splatit všechny dluhy (což už je absurdní), zmizely by všechny peníze.

 

Dochází k exponenciálnímu růstu peněz – protože při tvorbě peněz jsou vytvořeny i úroky. Ty ale každý, kdo si půjčil splatit zákonitě nemůže (protože zkrátka tolik peněž vyrobeno nebylo) a dluhy nelze v úhrnu nikdy splatit, nýbrž jde to jen s dalším zadlužením.

 

Naproti tomu jsou požadovány záruky – vždyť o ty jde – ne o nějaké pitomé peníze.

 

Exponenciální růst (dluhy – půjčky –dluhy – půjčky) vede rychle ke game over – tyto katastrofy jsou zákonité a přichází každých 60-80 let (proč tolik let? - už nežijí ti, kdo si je pamatují).

 

Spotřeba energie k přepravě osoby z bodu A do B permanentně od vynálezu auta stoupá – tzn. žádná produktivita. V Evropě máme na 100 obyvatel 50 aut. V Číně na 100 obyvatel jsou 2 auta. Ale zvýšit to nepůjde - ne, že by došla ropa, nejdřív by zmizely všechny kovy pro všechna auta.

 

V USA zkrachovalo během dvou let 16tis bank.. Peníze se ztrácejí vždycky v hotovosti a ty uložené v bankách, jiné ne – pozor na to.

 

V posledních 30 letech se objem produkce zboží průmyslových zemí zčtyřnásobil, ale ve stejné době se objem peněž a úvěrů zčtyřicetinásobil.

 

Jen 0,5% veškerých peněz, které na světě denně kolují, se pohybuje z důvodu, pro který byly původně vynalezeny (99,5% jsou obchody s penězi a peněžními deriváty).

 

Mají v rukou monopol na peníze. Oni tisknou světové peníze a existuje jen dolar – protože všechny ostatní měny jsou zpravidla pojištěny dolarem jako rezervou, jakou zárukou.

 

Severní Amerika a Evropa představují 11% světového obyvatelstva a konzumují přes 60% světové spotřeby. Díky naší současné technologii – ačkoliv je jezero už prázdné, dokážeme produktivně – v penězích – ještě snižovat náklady a vylovit i ostatní ryby, které tam ještě jsou – v regálech si toho nevšimneme, ty jsou pořád plné. Ale ne napořád. Takže dnes nejde o peníze. Jde o zdroje, o čtvereční metry, jde o nemovitosti, o lidskou dovednost, o patenty a jde o tyto zdroje, o potraviny.

 

V Asii musejí vydat 80% svého přijmu, aby si zajistili potravu a čistou vodu.

 

Jde vždycky o totéž – jde o naši kontrolu. A s tématem „peníze“ k tomu dochází. Protože tím nás mají v hrsti, protože díky tomu nejsme soběstační.

 

Hra Monopoly: proč existují lidé, kteří ještě házejí ve hře kostkami? Hra se jmenuje Monopoly, že zbyde jen jeden, kdo vyhraje – je to skvělá hra pro toho, kdo má všechny ulice a inkasuje za ně od druhých.

 

Cesta ven: měli bychom vytvořit vlastní výměnné systémy. Měli bychom mezi sebou – pro lidi, kteří to pochopili – ve výměně používat jiné věci než eura, dolary… Nepoužívejte jejich peníze a jste svobodní. Měli bychom svůj život uspořádat – ne finančně, ale prostřednictvím sousedské výpomoci.. Neměli bychom ani problémy s daněmi, protože bychom neměli žádné příjmy.

 

Potřebujeme soběstačné a decentralizovatné energetické systémy. Potřebujeme soběstačné zásobování potravinami, výstavbu vlastních sociálních sítí, vlastního zdravotního zabezpečení podle alternativních lékařských metod..

 

 

Výměnný dobrovolný systém, sousednská výpomoc, LETS

 

 

LETS je zkratka anglického "local exchange trading systems", což lze do češtiny přeložit jako "obchodní systémy místní měny. Setkat se lze i s překladem "systémy místního výměnného obchodu".

LETS je alternativní ekonomický (resp. obchodní) systém, který má za cíl napomoci místnímu obchodování. Tvoří ho skupina lidí, kteří k obchodování mezi sebou nepoužívají normální měnu (např. koruny), ale měnu vlastní, takovou, kterou si sami vytvořili.

 

http://www.lets.ecn.cz/ - Odkazy na CR i do zahraničí

 

Budějovický pokus Letokruh- existuje ještě?

 

Letokruh

Region: České Budějovice a okolí

Vznik: únor 2000

Počet členů: 36 (v září 2002)

Měna: žaludy

Kontakt: Vlaďka Hejzlarová

Rosa

Nádražní 55

370 01 České Budějovice

tel.: 387 432 030 (i záznamník)

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

http://letokruh.webpark.cz/